Menu Close

Parama

Nuoširdžiai dėkojame ugdytinių tėveliams (globėjams, rūpintojams), seneliams, lopšelio-darželio darbuotojams ir kitiems rėmėjams už geranorišką paramą, kurią skyrėte mūsų lopšeliui-darželiui 2023 metais, pervesdami 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumos.

Būtume dėkingi, jei ir šiais metais 1,2% savo GPM sumos pervestumėte mūsų Įstaigai, kartu pakviesdami prisidėti ir savo artimuosius bei draugus.

Skirdami savo paramą, Jūs tiesiogiai prisidėsite prie inovatyvios ugdymo(si) aplinkos kūrimo, vaikų kūrybinės-projektinės veiklos organizavimo bei lopšelio-darželio prioritetinių uždavinių įgyvendinimo.