Menu Close

Informacija tėvams

INFORMACIJA DĖL PARAMOS MOKINIAMS 

Parama mokiniams 2024-2025

DĖL MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO KAINŲ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR NEVALSTYBINĖSE MOKYKLOSE NUSTATYMO 

2024 m. sausio 15 d. Nr. ADI-43

DĖL  PRAŠYMŲ MOKYTIS 2024–2026 MOKSLO METAIS REGISTRAVIMO PRADŽIOS NUSTATYMO

Prašymų registravimas bus pradedamas vykdyti nuo:

 1. 2024 m. vasario 26 d. 10 val. – į 9 klases;
 2. 2024 m. vasario 27 d. 10 val. – į 2–4, 6–8, 10–12 klases;
 3. 2024 m. vasario 28 d. 10 val. – į 1 klases;
 4. 2024 m. vasario 29 d. 10 val. – į 5 klases.

Elektroninio+dokumento+nuorašas (12)

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR  PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2024 METAIS NUSTATYMO
Šv+sk+įsakymas+dėl+2024+m+vasaros+darbo Įsakymas dėl švietimo įstaigų darbo vasaros mėnesiais

SUSIPAŽINTI
2023 M. GRUODŽIO 21 D. KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS SPRENDIMAS NR. T2-354
„DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO“ PAKEITIMO
Sprendimo pakeitimas

KVIETIMAS DALYVAUTI TĖVYSTĖS PROGRAMOJE „ŠVYTURYS”
svyturys_skelbimas_2024

INFORMACIJA APIE VAIKŲ POILSĮ PIETŲ METU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAIP APSAUGOTI VAIKUS NUO SMURTO

 

 

 

 

 

 

 

Kaip apsaugoti vaikus nuo smurto-specialistams
Ką gali padaryti kiekvienas suaugęs kad apsaugotų savo vaiką nuo smurto

 

SOCIALINĖ PARAMA IR NEMOKAMAS MAITINIMAS MOKINIAMS
Parama mokiniams-2023m.

KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS INFORMACIJA
Informacinė skrajutė

Kviečiame Klaipėdos miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“
(angl. The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 6–12 metų amžiaus vaikus.
Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

 • išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
 • geriau suprasti vaiko elgesį ir netinkamo elgesio priežastis,
 • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
 • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
 • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
 • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
 • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
 • suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia: https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

Šiuo metu Klaipėdoje renkamos dvi nuotolinės grupės, skirtos jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų tėvams. Grupių susitikimai vyks 1 kartą per savaitę, programos trukmė – 16 savaičių. Grupių laikai:

 • Grupė skirta 6–9 m. amžiaus vaikų tėvams: Ketvirtadieniais 10:00–12:00 val. nuo vasario 23 d.
 • Grupė skirta 9–12 m. amžiaus vaikų tėvams: Penktadieniais 13:00–14:30 val. nuo kovo 24 d.

Grupių susitikimai vyks nuotoliniu būdu, per Zoom.
REGISTRUOTIS Į TĖVŲ GRUPES GALIMA ČIA: https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/klaipedos-savivaldybes-grupe/

TĖVŲ GRUPIŲ VADOVIŲ KONTAKTAI:

Grupė 6–9 m. amžiaus vaikų tėvams:
Liana Brazdeikienė, mob. 8 699 03 182
Jurgita Vainauskienė, mob. 8 658 67 346

Grupė 9–12 m. amžiaus vaikų tėvams:
Bernutė Juškienė, mob. 8 656 52 543
Sandra Kybransaitė, mob. 8 659 04 814

 Dėmesio! Nurodytose grupėse gali dalyvauti tik asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybėje.

DĖL MAITINIMO ĮKAINIŲ PASIKEITIMO NUO 2022-09-01

Sprendimas dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą tvarkos apraso pakeitimo
2022 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-176 priedas t2-176

VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

NAUJAS_VAIKŲ PRIĖMIMO į ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupes tvarkos APRAŠAS_2021-12-22 NR. T2-300

DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO

Įsakymas T2-172
Aprašas T2-172 pr1

KLAIPĖDOS MIESTO ĮSTAIGŲ INFORMACIJA, KURIOS TEIKIA REABILITACIJOS PAGALBĄ VAIKAMS

Įstaigų, teikiančių vaikams reabilitacijos pagalbą, sąrašas

 

1 straipsnis_11.30_Kompleksinės paslaugos šeimai

INFORMACIJA DĖL VAIKŲ UGDYMOSI ŠEIMOJE

Santrauka-į spaudą

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS RAŠTAI

Švietimo bendruomenei
Darbas nuo gruodžio 16 d.

SVARBI INFORMACIJA!

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

PSICHOLOGINĖS KONSULTACIJOS

Nemokamos psichologinės konsultacijos

I

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS, ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

COVID-19 ligos valdymo priemonių planas
Informacija tėvams

TĖVŲ LINIJA

www.tevulinija.lt

 

 

SAUGAUS ELGESIO EDUKACINĖS PROGRAMOS VAIKAMS, TĖVAMS IR SPECIALISTAMS
Saugaus elgesio edukacinės programos

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ ATMINTINĖ
Atmintinė reagavimo į smurtinį elgesį

UGDYTINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
Lankomumo apskaitos aprašas

DĖL SKARLATINOS PLITIMĄ RIBOJANČIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro raštas

NUORODOS