Menu Close

KORUPCIJOS PREVENCIJA

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ INFORMACIJOS APIE PAŽEIDIMUS TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
Informacijos-apie-pazeidimus-teikimo-aprasas
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2023–2025 METŲ VEIKSMŲ PLANAS
Korupcijos prevencijos veiksmų planas
ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ PASKYRIMO
Įsakymas atsakingo asmens skyrimo
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ, KURIOMS TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
Įsakymas dėl pareigybių sąrašo
SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS
Nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės
LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS RAŠTAS „DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS“
Raštas dėl pranešimo apie korupcines veikas
Atmintinė valstybės tarnautojui, susidūrus su korupcija
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA
2020-2022 metų programa
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS
2020-2022 metų priemonių planas
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
Inkarėlio 2020-2022 m. programos įgyvendinimo ataskaita
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2020 METAIS ATASKAITOS PATEIKIMO
2020 metų ataskaita
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2021 METAIS ATASKAITOS PATEIKIMO
Ataskaita dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 m.