Get Adobe Flash player

KORUPCIJOS PREVENCIJA

ATASKAITA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2021 METAIS

Ataskaita dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 m.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ, KURIOMS TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymas dėl pareigybių sąrašo

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA

2020-2022 metų programa

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2020-2022 metų priemonių planas

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2020 METAIS ATASKAITOS PATEIKIMO

2020 metų ataskaita