Get Adobe Flash player

KORUPCIJOS PREVENCIJA

ĮSAKYMAS DĖL ATSAKINGO ASMENS UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ PASKYRIMO

Įsakymas atsakingo asmens skyrimo

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Korupcijos prevencijos tvarkos apraša

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS DĖL PAREIGYBIŲ, KURIOMS TEIKIAMAS PRAŠYMAS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

Įsakymas dėl pareigybių sąrašo

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ, ĮMONIŲ IR ĮSTAIGŲ NULINĖS TOLERANCIJOS KORUPCIJAI POLITIKOS GAIRĖS

Nulinės tolerancijos korupcijai politikos gairės

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS RAŠTAS „DĖL PRANEŠIMO APIE KORUPCINIO POBŪDŽIO NUSIKALSTAMAS VEIKAS“

Raštas dėl pranešimo apie korupcines veikas

Atmintinė valstybės tarnautojui, susidūrus su korupcija

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA

2020-2022 metų programa

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

2020-2022 metų priemonių planas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Inkarėlio 2020-2022 m. programos įgyvendinimo ataskaita

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2020 METAIS ATASKAITOS PATEIKIMO

2020 metų ataskaita

DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO 2021 METAIS ATASKAITOS PATEIKIMO

Ataskaita dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo 2021 m.