Get Adobe Flash player

Bendros žinios apie įstaigą

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2021–2022 MOKSLO METAIS Į 1 KLASES

Priėmimo 2021-2022 m. m. vykdymo planas

Įsakymas dėl pagrindinio priėmimo į mokyklas mokytis 2021-2022 mokslo metais

Įsakymas dėl prašymų mokytis 2021-2022 mokslo metais registravimo pradžios

 

Įstaigos pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis „Inkarėlis“

Sutrumpintas pavadinimas: lopšelis-darželis „Inkarėlis“ .
Įstaigos adresas:           Kauno g. 43, 91168 Klaipėda.
                                     Direktorius – tel. 8 46 38 34 14
                                     Raštinė – tel. 8 46 31 47 63
                                     El. paštas: inkarelis@gmail.com
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga.
Savininkas: Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda.
Įstaigos grupė ir pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo įstaiga lopšelis-darželis.
Įstaigos mokymo kalba: lietuvių.
Įstaigos mokymo forma – grupinio mokymosi.
Įstaigoje vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 190432886.
 

45-asis lopšelis-darželis įsteigtas 1968 m. kaip žinybinis Okeaninio laivyno žvejybos bazės lopšelis-darželis. Klaipėdos miesto mero 1992 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr. 860 įstaigos savininko teises ir pareigas perėmė Klaipėdos miesto savivaldybė ir Klaipėdos miesto mero 1993 m. gegužės 20 d. potvarkiu Nr. 365 ją reorganizavo į pradinę mokyklą-darželį. Klaipėdos miesto valdybos 1993 m. lapkričio 9 d. potvarkiu Nr. 554 įstaigai suteiktas „Inkarėlio“ pavadinimas ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-481 ji pavadinta Klaipėdos „Inkarėlio“ mokykla-darželiu. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-155 – Klaipėdos lopšeli-darželiu ,,Inkarėlis”

Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.

pradinis