Get Adobe Flash player

Bendros žinios apie įstaigą

INFORMACIJA!!!

         2021 m. lapkričio 24 d. lopšelyje-darželyje „Inkarėlis“ bus vykdomas aplinkos paviršių PGR tyrimas. Metodas taikomas profilaktiškai, siekiant įtarti besimptome COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) forma sergančius asmenis ir įvertinti galimą užkrato išplitimą tam tikroje aplinkoje. Ėminių paėmimas vykdomas pagal laboratorijos patvirtintą standartinių veiklos procedūrų aprašymą ir laikantis infekcijų kontrolės reikalavimų. Planuojama atlikti ėminių paėmimą ugdymo įstaigoje nuo vidaus aplinkos paviršių kas 2 savaites. Nustačius didelį kiekį viruso pėdsakų grupės aplinkos paviršių ėminiuose bus informuojama ir rekomenduojama nemokamai išsitirti, užsiregistravus adresu www.1808.lt (pasirinkti – po paviršių testavimo).

Vesta Vaičekauskienė

Lopšelio-darželio „Inkarėlis“

Visuomenės sveikatos specialistė

El. p. inkarelis@sveikatosbiuras.lt

www.sveikatosbiuras.lt

 

Įstaigos pavadinimas: Klaipėdos lopšelis-darželis „Inkarėlis“

Sutrumpintas pavadinimas: lopšelis-darželis „Inkarėlis“ 
Įstaigos adresas: Kauno g. 43, 91168 Klaipėda
                                     Direktorius – tel. 8 46 38 34 14
                                     Raštinė – tel. 8 46 31 47 63
                                     El. paštas: inkarelis@gmail.com
Teisinė forma: biudžetinė įstaiga
Savininkas: Klaipėdos miesto savivaldybė, kodas 111100775, Liepų g. 11, 91502 Klaipėda
Įstaigos grupė ir pagrindinė paskirtis – ikimokyklinio ugdymo įstaiga lopšelis-darželis
Įstaigos mokymo kalba: lietuvių
Įstaigos mokymo forma – grupinio mokymosi
Įstaigoje vykdomos švietimo programos – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 190432886
 
45-asis lopšelis-darželis įsteigtas 1968 m. kaip žinybinis Okeaninio laivyno žvejybos bazės lopšelis-darželis. Klaipėdos miesto mero 1992 m. gruodžio 18 d. potvarkiu Nr. 860 įstaigos savininko teises ir pareigas perėmė Klaipėdos miesto savivaldybė ir Klaipėdos miesto mero 1993 m. gegužės 20 d. potvarkiu Nr. 365 ją reorganizavo į pradinę mokyklą-darželį. Klaipėdos miesto valdybos 1993 m. lapkričio 9 d. potvarkiu Nr. 554 įstaigai suteiktas „Inkarėlio“ pavadinimas ir Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2004 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. 1-481 ji pavadinta Klaipėdos „Inkarėlio“ mokykla-darželiu. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 liepos 10 d. sprendimu Nr. T2-155 – Klaipėdos lopšeliu-darželiu ,,Inkarėlis”.
Įstaiga yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais nuostatais.