Menu Close

Vizija, misija

Vizija – atvira kaitai, besimokanti, orientuota į šiuolaikinio ugdymo(si) strategijas ir ugdanti laisvą, kūrybingą vaiką bendruomenė;
Misija – įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, teikti kokybiškas šiuolaikinės visuomenės ir savo bendruomenės poreikius atitinkančias ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas.