Get Adobe Flash player

Paskatinimai ir apdovanojimai

Išrašas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

XVIII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS BEI DRAUSMINIMAS

42.     Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, pasiektus gerus ugdytinių rezultatus, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat kitus darbo rezultatus bei laimėjimus darbe taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemonės:

42.1. žodinė padėka;

42.2. padėka įforminta direktoriaus įsakymu;

42.3. paskatinimas vienkartine pinigine išmoka;

42.4. Švietimo skyriaus padėkos raštas;

42.5. Klaipėdos miesto mero Padėkos raštas;

42.6. Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas.

TARPTAUTINĖS MOKYTOJŲ DIENOS PROGA 

2020 m. spalio 5 d.

Eil. Nr.

Pareigos, vardas, pavardė

Už ką apdovanota

Kokiu padėkos raštu

1.

Meninio ugdymo mokytoja metodininkė Lina Žilienė

Už ugdytinių džiugių akimirkų įamžinimą, montavimą, redagavimą, talpinimą socialinių tinklalapių platformose, „Inkarėlio” įvaizdžio formavimą

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

2.

Ikimokyklinio ugdymo  mokytoja Aušra Bebrauskaitė

Už inovatyvų, racionalų IKT metodų naudojimą, gerosios patirties sklaidą nuotoliniu būdu, už „Inkarėlio” vardo garsinimą

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

3.

Neformaliojo ugdymo mokytoja, teatrinio ugdymo vyr. mokytoja

Ilona Nagrodskytė

Už profesionalų darbą, nuoširdumą, atsakingumą ir atsidavimą Klaipėdos miesto mero padėka