Išrašas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

XVIII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS BEI DRAUSMINIMAS

42.     Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, pasiektus gerus ugdytinių rezultatus, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat kitus darbo rezultatus bei laimėjimus darbe taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemonės:

42.1.  žodinė padėka;

42.2.     padėka įforminta direktoriaus įsakymu;

42.3.     paskatinimas vienkartine pinigine išmoka;

42.4.     Švietimo skyriaus padėkos raštas;

42.5.     Klaipėdos miesto mero Padėkos raštas;

42.6.     Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas.

 

TARPTAUTINĖS MOKYTOJŲ DIENOS PROGA 

2018 m. spalio 5 d.

Eil. Nr.

Pareigos, vardas, pavardė

Už ką apdovanota

Kokiu padėkos raštu

1.

Direktorė

Rima Savva

Už profesionalų vadybinį darbą

Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko padėka

2.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Juškienė

 Už vadovavimą ugdymo procesui ir jos turinio įgyvendinimą

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

3.

Vyr. auklėtoja

Danutė Pelenytė

Už ilgametį pedagoginį darbą, kūrybiškumą, profesinį išmanymą, gerosios patirties sklaidą įstaigoje ir mieste

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

4.

Auklėtoja metodininkė

Ona Grauslienė

Už įdomų ugdymo proceso organizavimą įstaigos ugdytiniams, ilgametį ir kūrybingą pedagoginį darbą, gerosios patirties sklaidą įstaigoje, mieste ir respublikoje

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

5.

Logopedė metodininkė

Edita Urbonienė

Už puikų darbą, aukštus darbo pasiekimus įstaigoje, mieste ir respublikoje, nuoširdžią tarnystę pedagogo profesijai

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

6.

Vyr. auklėtoja

Rėda Lenkauskienė

Už gerus ugdymo rezultatus, nuoširdų bendravimą su ugdytiniais, aktyvumą bendruomenės veikloje, gerosios patirties sklaidą įstaigoje, mieste

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

7.

Auklėtoja

Dovilė Batavičienė

Už šiltą, rūpestingą, atsakingą darbą mokant mažuosius, konpetetingą naujovių įdiegimą ugdymo procese, gerosios patirties sklaidą mieste

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

8.

Auklėtoja metodininkė 

Rūta Urbonaitė

Už kūrybinę veiklą garsinant Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis" įstaigą, Klaipėdos kraštą, etnokultūros, liaudies tradicijų ir papročių puoselėjimą, gerosios patirties sklaidą įstaigoje, mieste

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

9.

Meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja metodininkė Lina Žilienė

Edita Urbonienė

Už aktyvią metodinę veiklą, tradicijų puoselėjimą, jaunųjų talentų ugdymą, gerosios patirties sklaidą įstaigoje, mieste, respublikoje

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

10.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė

Romalda Jankovskienė

Už kokybiškų veiklų organizavimą, ugdytinių paruošimą ir sėkmingą dalyvavimą konkursuose, gerosios patirties sklaidą įstaigoje, mieste, respublikoje

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

11.

 Vyr. auklėtoja

Dileta Jonušienė

Už aktyvią pedagoginę, metodinę veiklą, sąžiningai ir atsakingai vykdomas pareigas bei visuomeninę veiklą, gerosios patirties sklaidą įstaigoje, mieste, respublikoje

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

12.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė Danutė Stonkuvienė

Už kokybiškų veiklų organizavimą, ugdytinių paruošimą ir sėkmingą dalyvavimą konkursuose, gerosios patirties sklaidą įstaigoje, mieste, respublikoje

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

13.

Auklėtoja metodininkė 

Renata Viržintienė

Už lyderystę, sėkmingą bendravimą ir bendradarbiavimą, kūrybingą veiklą, dalykinių, metodinių inovacijų diegimą bei gerosios patirties sklaidą įstaigoje, mieste

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka