Menu Close

Paskatinimai ir apdovanojimai

Išrašas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

XVIII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS BEI DRAUSMINIMAS
42.     Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, pasiektus gerus ugdytinių rezultatus, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat kitus darbo rezultatus bei laimėjimus darbe taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemonės:
42.1. žodinė padėka;
42.2. padėka įforminta direktoriaus įsakymu;
42.3. paskatinimas vienkartine pinigine išmoka;
42.4. Švietimo skyriaus padėkos raštas;
42.5. Klaipėdos miesto mero Padėkos raštas;
42.6. Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas.