Get Adobe Flash player

Paskatinimai ir apdovanojimai

Išrašas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

XVIII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS BEI DRAUSMINIMAS

42.     Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, pasiektus gerus ugdytinių rezultatus, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat kitus darbo rezultatus bei laimėjimus darbe taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemonės:

42.1.  žodinė padėka;

42.2.     padėka įforminta direktoriaus įsakymu;

42.3.     paskatinimas vienkartine pinigine išmoka;

42.4.     Švietimo skyriaus padėkos raštas;

42.5.     Klaipėdos miesto mero Padėkos raštas;

42.6.     Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas.

 

TARPTAUTINĖS MOKYTOJŲ DIENOS PROGA 

2019 m. spalio 5 d.

Eil. Nr.

Pareigos, vardas, pavardė

Už ką apdovanota

Kokiu padėkos raštu

1.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Danutė Juškienė

 Už inovatyvios informacinės sistemos „Mūsų darželis“ įdiegimą ir koordinavimą.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

2.

Logopedė metodininkė

Edita Urbonienė

Už kūrybišką pedagoginę veiklą, gerosios patirties sklaidą, seminarų vedimo mieste, apskrities, respublikos pedagogams, metodinę ir praktinę veiklą.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

3.

Vyr. auklėtoja

Ana Rybakova

Už profesionalią, kūrybišką pedagoginę veiklą, grupės edukacinių erdvių ir aplinkos atnaujinimą.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

4.

Meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja metodininkė Lina Žilienė

Už novatoriškas ugdymo idėjas, reikšmingas inovacijas ugdant jaunąją kartą ir teikiant metodinę pagalbą kolegoms.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

5.

Auklėtoja metodininkė

Renata Viržintienė

Už įstaigoje dirbančių pedagogų aktyvų skatinimą dalyvauti tarptautiniuose, respublikiniuose projektuose.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

 

6.

Neformaliojo ugdymo mokytoja, teatrinio ugdymo vyr. mokytoja

Ilona Nagrodskytė

Už profesionalią, kūrybišką pedagoginę veiklą, vaikų teatrinio meno puoselėjimą, gerosios patirties sklaidą respublikoje ir mieste

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka