Get Adobe Flash player

INFORMACIJA TĖVAMS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS, ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

COVID-19 ligos valdymo priemonių planas

Informacija tėvams

 

Gerbiami tėveliai,

          Nors ir esant ekstremaliai situacijai nuo rugsėjo 1-sios dienos ugdymo procesą pradėjome įprastu režimu. Šventė vyko lauke, laikantis tarp grupių saugaus atstumo. Filmuota medžiaga patalpinta „Inkarėlio” internetinėje svetainėje skyriuje „Naujienos”.

          Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. rugpjūčio 17 d. sprendimo Nr. V-1840 (Sprendimas V-1840) įgyvendinimą, prašome visų tėvelių būti supratingais, laikytis galiojančių tesės aktų.

          Dėl COVID-19 įstaiga privalo vykdyti tam tikrus saugumo reikalavimus, užtikrinančius socialinį atstumą, maksimaliai riboti kontaktus:

  • į grupes galima eiti tik per savo įėjimus;
  • po įstaigos vidaus patalpas (išskyrus grupės laiptinę ir rūbinę) vaikščioti draudžiama;
  • priėmimo metu bus vertinama vaikų sveikatos būklė, matuojama kūno temperatūra, tėvų (globėjų, rūpintojų) temperatūra bus matuojama jiems pageidaujant;
  • atvedus vaiką į grupę, kiek įmanoma trumpinti kontaktą. Vienu metu grupės rūbinėje gali būti ne daugiau 3 vaikų ir 3 lydinčių asmenų;
  • tėvai (globėjai, rūpintojai) ir darbuotojai, priimant  ir palydint vaikus, privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones;
  • vakare, atsiimant vaiką iš grupės, galioja tos pačios taisyklės. Esant reikalui su grupės mokytoja bendraukite telefonu;
  • sekite šią informaciją, ji gali būti atnaujinama…

                                                                                               Įstaigos administracija

TĖVŲ LINIJA

www.tevulinija.lt

 

 

SAUGAUS ELGESIO EDUKACINĖS PROGRAMOS VAIKAMS, TĖVAMS IR SPECIALISTAMS

Saugaus elgesio edukacinės programos

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ ATMINTINĖ

Atmintinė reagavimo į smurtinį elgesį

UGDYTINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Lankomumo apskaitos aprašas

DĖL SKARLATINOS PLITIMĄ RIBOJANČIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro raštas

DĖL IKIMOKYKLINES ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ

Elektroninių sveikatos pazymejimu perziura e.sveikata sistemoje

Informacijos patikslinimas dėl el. medicininių pažymų

Dėl medicininių pažymų

 

NUORODOS

                                                      http://www.augink.lt
                                                      http://www.geramama.lt
                                                      http://www.tindirindi.lt
                                                      http://www.seimoms.lt
                                                      http://www.ikimokyklinis.lt