Get Adobe Flash player

INFORMACIJA TĖVAMS

Gerbiami tėveliai,

norėdami gauti nemokamus pietus priešmokyklinio amžiaus ir pirmų klasių vaikams, prašome atidžiai perskaityti pranešimą ir užpildyti bei pateikti prašymą iki rugpjūčio 25 d.

Prašymas pildomas ir teikiamas elektroniniu būdu interneto svetainėje www.spis.lt, prisijungus per elektroninę bankininkystę prie Elektroninių valdžios vartų, susirasti prašymą SP-11 (A) skiltyje Parama mokiniams (prašymo pavyzdys pridedamas).

Jei negalite pateikti prašymo elektroniniu būdu, užpildyti ir pateikti prašymą galite Socialinės paramos skyriaus (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) specialistams tik pagal išankstinę registraciją.

                Įstaigos administracija

Pranešimas viešinimui dėl paramos mokiniams 2020

Prašymo-paraiškos gauti nemokamą maitinimą nevertinant pajamų SP-11(A) forma

Gerbiami Tėveliai,

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus

2020 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. AD1-636 „Dėl vaikų priėmimo į Klaipėdos miesto ugdymo įstaigas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, karantino laikotarpiu“

nuo 2020 m. gegužės 18 d. įstaigoje yra organizuojamas ugdymo procesas.

Atmintinė tėvams

 Administracija

 

DĖL ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2020 METAIS.

Įsakymas

 

TĖVŲ LINIJA

www.tevulinija.lt

 

 

 

PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ VAIKŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLAS  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRO 2019 M. BALANDŽIO 15 D. ĮSAKYMO NR. V-413 „DĖL 2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS BENDROJO UGDYMO PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PASITARIMO PROTOKOLAS

BENDRA INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2020

Prašymų mokytis registravimo pradžia

Priėmimo į mokyklas vykdymo terminai

SAUGAUS ELGESIO EDUKACINĖS PROGRAMOS VAIKAMS, TĖVAMS IR SPECIALISTAMS

Saugaus elgesio edukacinės programos

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ ATMINTINĖ

Atmintinė reagavimo į smurtinį elgesį

UGDYTINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Lankomumo apskaitos aprašas

DĖL SKARLATINOS PLITIMĄ RIBOJANČIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro raštas

DĖL IKIMOKYKLINES ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ

Elektroninių sveikatos pazymejimu perziura e.sveikata sistemoje

Informacijos patikslinimas dėl el. medicininių pažymų

Dėl medicininių pažymų

 

NUORODOS

                                                      http://www.augink.lt
                                                      http://www.geramama.lt
                                                      http://www.tindirindi.lt
                                                      http://www.seimoms.lt
                                                      http://www.ikimokyklinis.lt