Gerbiami Tėveliai,

jei atsirastų medikų, statutinių pareigūnų, kurių vaikams būtina užtikrinti priežiūrą ikimokyklinėje įstaigoje, informuoti direktorių, parašius laišką į įstaigos elektroninį paštą adresu:

inkarelis@gmail.com

 

Gerbiami Tėveliai!

     Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo” 3.3., 6 punktais:

     1. Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Inkarėlis” ugdymo proceso stabdymas pratęsiamas nuo 2020 m. kovo 30 d. iki karantino režimo galiojimo pabaigos.

     2. Ugdymo procesą organizuoti nuotoliniu būdu nuo 2020 m. kovo 30 d.

     3. Nevykdant ugdymo proceso įstaigoje, mokestis už maitinimo paslaugą neskaičiuojamas.

     4. Pasikeitus situacijai, informaciją pateiksime įstaigos internetinėje svetainėje, elektroniniame dienyne „Mūsų darželis“.

 Administracija

 

PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ VAIKŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLAS  

BENDRA INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2020

Prašymų mokytis registravimo pradžia

Priėmimo į mokyklas vykdymo terminai

SAUGAUS ELGESIO EDUKACINĖS PROGRAMOS VAIKAMS, TĖVAMS IR SPECIALISTAMS

Saugaus elgesio edukacinės programos

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ ATMINTINĖ

Atmintinė reagavimo į smurtinį elgesį

UGDYTINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Lankomumo apskaitos aprašas

DĖL SKARLATINOS PLITIMĄ RIBOJANČIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro raštas

DĖL IKIMOKYKLINES ĮSTAIGAS LANKANČIŲ VAIKŲ MEDICININIŲ PAŽYMŲ

Elektroninių sveikatos pazymejimu perziura e.sveikata sistemoje

Informacijos patikslinimas dėl el. medicininių pažymų

Dėl medicininių pažymų

 

NUORODOS

                                                      http://www.augink.lt
                                                      http://www.geramama.lt
                                                      http://www.tindirindi.lt
                                                      http://www.seimoms.lt
                                                      http://www.ikimokyklinis.lt