Get Adobe Flash player

INFORMACIJA TĖVAMS

INFORMACIJA APIE VAIKŲ POILSĮ PIETŲ METU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALINĖ PARAMA IR NEMOKAMAS MAITINIMAS MOKINIAMS

Parama mokiniams-2023m.

KLAIPĖDOS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS INFORMACIJA

Informacinė skrajutė

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO SKYRIAUS VEDĖJO 2023 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMAS NR. ŠV1-29 „DĖL ŠVIETMO ĮSTAIGŲ, VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, DARBO VASAROS MĖNESIAIS 2023 METAIS“

Įsakymas dėl švietimo įstaigų darbo vasaros mėnesiais 2023 m.

Kviečiame Klaipėdos miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“

(angl. The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 6–12 metų amžiaus vaikus.

Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

  • išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
  • geriau suprasti vaiko elgesį ir netinkamo elgesio priežastis,
  • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
  • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
  • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
  • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
  • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
  • suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia: https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

Šiuo metu Klaipėdoje renkamos dvi nuotolinės grupės, skirtos jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikų tėvams. Grupių susitikimai vyks 1 kartą per savaitę, programos trukmė – 16 savaičių. Grupių laikai:

  • Grupė skirta 6–9 m. amžiaus vaikų tėvams: Ketvirtadieniais 10:00–12:00 val. nuo vasario 23 d.
  • Grupė skirta 9–12 m. amžiaus vaikų tėvams: Penktadieniais 13:00–14:30 val. nuo kovo 24 d.

Grupių susitikimai vyks nuotoliniu būdu, per Zoom.

REGISTRUOTIS Į TĖVŲ GRUPES GALIMA ČIA: https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/klaipedos-savivaldybes-grupe/

TĖVŲ GRUPIŲ VADOVIŲ KONTAKTAI:

Grupė 6–9 m. amžiaus vaikų tėvams:

Liana Brazdeikienė, mob. 8 699 03 182

Jurgita Vainauskienė, mob. 8 658 67 346

Grupė 9–12 m. amžiaus vaikų tėvams:

Bernutė Juškienė, mob. 8 656 52 543

Sandra Kybransaitė, mob. 8 659 04 814

 Dėmesio! Nurodytose grupėse gali dalyvauti tik asmenys, deklaravę savo gyvenamąją vietą Klaipėdos miesto savivaldybėje.

DĖL MAITINIMO ĮKAINIŲ PASIKEITIMO NUO 2022-09-01

Sprendimas dėl atlyginimo už maitinimo paslaugą tvarkos apraso pakeitimo

2022 m. liepos 21 d. sprendimo Nr. T2-176 priedas t2-176

VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

NAUJAS_VAIKŲ PRIĖMIMO į ikimokyklinio ir priesmokyklinio ugdymo grupes tvarkos APRAŠAS_2021-12-22 NR. T2-300

DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO AR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, ATLYGINIMO DYDŽIO IR JO PERSKAIČIAVIMO METODIKOS NUSTATYMO

Įsakymas T2-172

Aprašas T2-172 pr1

KLAIPĖDOS MIESTO ĮSTAIGŲ INFORMACIJA, KURIOS TEIKIA REABILITACIJOS PAGALBĄ VAIKAMS

Įstaigų, teikiančių vaikams reabilitacijos pagalbą, sąrašas

 

1 straipsnis_11.30_Kompleksinės paslaugos šeimai

INFORMACIJA DĖL VAIKŲ UGDYMOSI ŠEIMOJE

Santrauka-į spaudą

ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS RAŠTAI

Švietimo bendruomenei

Darbas nuo gruodžio 16 d.

SVARBI INFORMACIJA!

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų pakeitimo

Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

PSICHOLOGINĖS KONSULTACIJOS

Nemokamos psichologinės konsultacijos

I

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS, ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

COVID-19 ligos valdymo priemonių planas

Informacija tėvams

TĖVŲ LINIJA

www.tevulinija.lt

 

 

SAUGAUS ELGESIO EDUKACINĖS PROGRAMOS VAIKAMS, TĖVAMS IR SPECIALISTAMS

Saugaus elgesio edukacinės programos

REAGAVIMO Į PATYČIAS AR KITOKĮ SMURTINĮ ELGESĮ ATMINTINĖ

Atmintinė reagavimo į smurtinį elgesį

UGDYTINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Lankomumo apskaitos aprašas

DĖL SKARLATINOS PLITIMĄ RIBOJANČIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro raštas

 

 

NUORODOS

                                                      http://www.augink.lt
                                                      http://www.geramama.lt
                                                      http://www.tindirindi.lt
                                                      http://www.seimoms.lt
                                                      http://www.ikimokyklinis.lt