Menu Close

Kūno kultūra

FIZINIS AKTYVUMAS – TAI VEIKSNYS, KURIS FORMUOJA VAIKO ORGANIZMĄ IR JO FUNKCIJAS. JIS UGDO IR STIPRINA VISAS ORGANIZMO SISTEMAS, VEIKIA JŲ FUNKCIJAS IR GYVYBINGUMĄ. TAI YPAČ SVARBU IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS, KURIE INTENSYVIAI AUGA IR TOBULĖJA.

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Inkarėlis“ nuo 2018 metų  sausio mėn. vykdoma neformaliojo (papildomo) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų švietimo fizinio ugdymo programa. Tikslas – tausoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaikų sveikatą, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio  ir  psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos. Neformaliojo (papildomo) fizinio ugdymo mokytoja dirba ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Renata Viržintienė, turinti universitetinį išsilavinimą, 27 metų pedagoginę darbo patirtį. Pedagogė nuolat kelia kvalifikaciją seminaruose apie vaikų sveikatos ugdymą, su vaikais dalyvauja respublikiniuose, miesto organizuojamuose projektuose, parodose, konkursuose (,,Futboliukas“, laimėtas prizas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Daryk kaip gali, naudok ką turi“, ,,Mano olimpinės svajonės“ laimėtas paguodos prizas ir t. t.), įtraukia įstaigos bendruomenę į organizuojamus renginius, akcijas, žygius (,,Sportuojantis koridorius“, ,,Mažieji turistai“, gauta padėka ,,Solidarumo bėgimas“, gautos 3 padėkos ir kt.). Fizinio ugdymo programa sulaukė didelio įstaigos tėvelių ir vaikų susidomėjimo.

2023 m.m.

Mūsų lopšelis-darželis ,,Inakrėlis” jau ketvirtą kartą dalyvavo Lietuvos mažųjų žaidynėse. Tai didžiausias savo kategorijoje, visą Lietuvą apimantis ir ugdymo įstaigas įtraukiantis projektas.   Projekto organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas (LTOK) ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija (RIUKKPA), projektą globoja pirmoji šalies ponia Diana Nausėdienė.

Projekto metu didelis dėmesys buvo skiriamas fiziniam raštingumui ir jo ugdymo galimybėms, o į veiklas įsitraukė visos 3-7 m. vaikų amžiaus grupės. Organizatorių rengiamas

Fizinio raštingumo modelis buvo puikiai pritaikytas Mažųjų žaidynėse. Ikimokyklinukai ir priešmokyklinukai projekto metu ugdėsi ne tik fizines savybes, bet ir motyvaciją judėti visą gyvenimą. Projekte buvo siekiama įtraukti vaikus į jiems patrauklias fizinio aktyvumo veiklas, kurių metu bus ugdomos jų fizinės kompetencijos, didės pasitikėjimas savimi. Mažieji buvo skatinami bendrauti, patirti gerų emocijų ir nuo mažų dienų stiprinti sveikatą.

Šių metų žaidynės vyko trimis etapais. Pirmojo etapo metu vaikai dalyvavo 8 virtualiuose fizinio raštingumo užsiėmimuose. Antrojo etapo metu, gegužės 19 d., suorganizuotas festivalis įstaigoje, o finaliniame etape –  priešmokyklinio ugdymo grupės „Pelėdžiukų “ komanda  birželio 4 d. dalyvavo  respublikiniame festivalyje viename iš didžiųjų Lietuvos miestų, Palangoje.

Projekto “Lietuvos mažųjų žaidynės 2023” finalinis renginys

Birželio 4 d. garbingai ir smagiai mūsų lopšelio-darželio ,,Inarėlis” komanda dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto ,,Lietuvos mażųjų žaidynės 2023″ finaliniame festivalyje Palangos mieste. Nuoširdžiai dėkojame vaikučiams už jų ryžtą, atkaklumą, kovingumą ir ištvermę, o jų tėveliams už palaikymą, supratingumą ir skatinimą judėti, žaisti ir mankštintis.

 

Aktyvi vaikų veikla fizinio aktyvumo skatinimo programos metu 

Neformaliojo vaikų švietimo fizinio aktyvumo skatinimo programa pritaikoma įvairių ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams. Atsižvelgiant į vaikų individualius ugdymo(si) poreikius, parenkamos užduotys, priemonės, individualūs ugdymo(si) metodai ir formos: ugdomoji fizinio aktyvumo veikla, judrus žaidimai, žaidimai-estafetės, kūno kultūros pratybos, sporto šventės, pramogos, akcijos, varžybos, žygiai, festivaliai, projektinės savaitės, sveikatos dienos, edukacinės veiklos, kūrybiniai judesio tyrinėjimai, laboratorija, vaikų joga. 

 

KLAIPĖDOS MIESTO KAUNO GATVĖS MIKRORAJONO IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ VIRTUALI FOTOGRAFIJŲ PARODA, SKIRTATARPTAUTINEI ŠEIMOS DIENAI PAMINĖTI  ,,MANO ŠEIMOS SPORTAS“

  Parodos tikslas – skatinti ikimokyklinių ugdymo įstaigų bendruomenių fizinį aktyvumą.

 

Uždaviniai:

 1. didinti šeimos motyvaciją daugiau laiko praleidžiant su vaiku, aktyviai judant, atrandant

aktyvaus laisvalaikio malonumą;

 1. formuoti vaikų ir tėvų sveikos gyvensenos nuostatas visai šeimai, skatinant kartu sportuoti,

žaisti judriuosius žaidimus;

 1. plėtoti bendradarbiavimą tarp Kauno gatvės mikrorajono ikimokyklinių įstaigų dalinantis gerąja patirtimi.

Virtualioje parodoje mieste dalyvavo Kauno mikrorajono ikimokyklinės įstaigos: lopšelis-darželis ,,Žiogelis“, darželis-mokykla ,,Saulutė“, lopšelis-darželis ,,Inkarėlis“, svečiai lopšelis-darželis ,,Bangelė“. Virtualią parodą mieste organizavo ikimokyklinio ugdymo mokytoja Birutė Kunšteinienė ir   neformaliojo ugdymo (fizinio aktyvumo skatinimo) mokytoja Renata Viržintienė.

RESPUBLIKINIO VAIKŲ FIZINĮ AKTYVUMĄ SKATINANČIO PROJEKTO

„BĖGYNĖS SU LIETUVOS VĖLIAVĖLĖMIS“  2023-03-09

 

 Tikslas: ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pilietiškumą ir patriotiškumą, nuotaikingai paminint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.

 

 Uždaviniai:

 1. skatinti dalyvių fizinį aktyvumą, suteikti džiugių emocijų.
 2. populiarinti bėgimą ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse įstaigose, kaip vieną iš sveikatą stiprinančių priemonių.
 3. skatinti respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojų bendradarbiavimą.

Bėgime dalyvavo visų darželio grupių vaikučiai. Kaip smagu bėgti pasipuošus Lietuvos vėliavos spalvomis  per sniego pusnis. Vaikai ne tik didino savo fizinį pajėgumą, bet ir ugdėsi pasididžiavimo savo šalimi jausmą. Bėgimą įstaigoje  organizavo neformaliojo ugdymo (fizinio aktyvumo skatinimo) mokytoja Renata Viržintienė.

 

LIETUVOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTAS

„LIETUVOS MAŽŲJŲ ŽAIDYNĖS 2023“

  Projekto tikslas – ugdyti 1-7 m. vaikų fizinį raštingumą, pritaikant naujai sukurtą fizinio raštingumo modelį ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikams Lietuvoje.

Lopšelis-darželis ,,Inkarėlis“ siekdamas didinti vaikų fizinį aktyvumą ir raštingumą, jau trečius metus iš eilės vykdo šį projektą. Tai smagi pramoginė sporto šventė su mankštos elementais, judriaisiais žaidimais, estafetėmis.

2023 m. sausio 27 d. neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojos dalyvavo Lietuvos mažųjų žaidynių paskutiniame pasiruošimo etape Palangoje, kur dalinosi žiniomis apie fizinio raštingumo ugdymo galimybes. Pirmojo etapo metu jau vasario mėnesį mūsų mažieji sportininkai buvo kviečiami įsitraukti į smagius skirtingus  fizines ypatybes lavinančius užsiėmimus!

Balandžio  28 dieną mūsų įstaigoje vyko Lietuvos ikimokyklinio ugdymo įstaigų  projekto ,,Lietuvos mažųjų žaidynės 2023“ II etapas. Projekto organizatoriai – Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija. Projekto koordinatorės  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Ugnė Jansonė ir. Projekte dalyvauja visos vaikų amžiaus grupės. Dalyviai buvo apdovanoti organizatorių paruoštais diplomais ir vaisiais.

Finalinis festivalis Palangoje  Projekto kuratorės įstaigoje Ugnė Jansonė ir Renata Viržintienė.

II – PROJEKTO ETAPAS. Sporto festivalis įstaigoje 2023-04-28.

 

2022 m. m.

Edukacinis renginys Kauno g. esančiame sporto komplekse, Ąžuolyno giraitės parke vaikams ,,Sportuojame kartu“ 22-10-10

Siekiant skatinti vaikus kuo daugiau laiko praleisti aktyviai judant gamtoje, buvo suorganizuotas edukacinis reginys, kurio metu vaikai susipažino su naujais sporto įrengimais Kauno g. Ąžuolyno giraitės parke. Vaikai mokėsi saugiai aktyviai judėti naujoje aplinkoje, saugojo save ir draugus išbandydami sportinius įrenginius. Vaikams labai patiko sportuoti netradicinėje aplinkoje. Aktyvios veiklos metu išmatavome medžius panaudodami matavimo vienetu vaikus. Grįžome į darželį kupini gerų emocijų. Edukacinį renginį organizavo neformaliojo ugdymo mokytoja R. Viržintienė. Renginyje dalyvavo  neformaliojo fizinio aktyvumo skatinimo programos dalyviai ,,Bitučių” ir ,,Pelėdžiukų” grupių vaikai.

 

 

Respublikinis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų fizinio aktyvumo projektas „Senolių žaidimai“  2022-10-10/24

 Tikslas – tenkinti vaikų fizinio aktyvumo poreikį išbandant senolių žaidimus.

 

Uždaviniai:

  1. Paįvairinti ugdomąją veiklą, pakeičiant ją netradicine veikla;
  2. Organizuoti aktyvią fizinę veiklą;
  3. Skatinti vaikų kūrybiškumą sumanumą;
  4. Pajusti fizinio aktyvumą, teikiamą džiaugsmą.

 

 

 

Lietuvių liaudies  žaidimas ,,Vilkas ir žąsys”. Priešmokyklinio ugdymo grupė ,,Pelėdžiukai”, ir mokytoja Dainora Strumylienė

Lietuvos masinio futbolo asociacijos   projektas ,,Futboliukas” 2022-10-01-2023-05-31

„FUTBOLIUKAS” – tai vienas iš Lietuvos futbolo federacijos ir Masinio futbolo asociacijos ilgalaikės vaikų futbolo vystymo programos “Sugrąžinkime vaikus į stadionus” projektas.

Kiekvieną kelionės mėnesį mūsų laukė nauji iššūkiai ir išbandymai, nes futbolą galima pažinti ne tik žaidžiant aikštelėje, bet ir kuriant, atliekant įvairias lavinamąsias užduotis, vaidybą, bendravimą. Visa tai leido suvokti futbolą kaip veiklą, apjungiančią įvairias veiklos sritis.

„Futboliukas” – tai paprasta futbolo atmaina, kuri žaidžiama salėje ir lauke 3 prieš 3 netradicinėse erdvėse. Toks žaidimas suteikia daug daugiau džiaugsmo nei įprasti komandiniai žaidimai, nes visi vaikai yra įtraukiami į žaidimą ir visi gauna progą pasimėgauti žaisdami su kamuoliu.

Projekto tikslas – naudojant žaidimus ir pedagoginę „smagaus futbolo žaidimo koncepciją“ suteikti vertingos ir praturtinančios žaidimo patirties vaikams, taip pat populiarinti futbolą, sudominant jaunuosius žaidėjus ir ugdant įvairiausius jų talentus.

Organizuojant žaidimus  buvo siekiama skatinti bei stiprinti dra

ugystę ir sportinį bendradarbiavimą tarp projekto organizatorių, dalyvių, o taip pat ir kaimyninių bendruomenių. Dalyvaudami projekte gavome žinių ir papildėme sportinį inventorių. Gavome:  du lengvus vartus naudoti patalpose, 16 minkštų (poroloninių) ir du  kietus (odinių) kamuolius, kūgių, marškinėlių, atšvaitų vaikams, treniruočių kopėtėlės.

 

Europos Judumo savaitė 2022

Bendruomenės žygis į Malūno parką „Būk aktyvus, būk saugus“.

Siekiant prisidėti prie Europos Judumo savaitės 2022, organizavome  Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ bendruomenės žygį į  Klaipėdos miesto Malūno parką, panaudojant įvairias priemones skirtas judėjimui (paspirtukai, dviračiai, riedlentės, šiaurietiškos lazdos) taip parodant, kad kelionės tikslą galime pasiekti ir be automobilio. Žygį organizavo neformalaus ugdymo mokytoja R. Viržintienė ir visuomenės sveikatos specialistė V. Vaičekauskienė.

9 Solidarumo bėgimas ,,Gelbėkite vaikus”

 Ketvirtus metus iš eilės 2022 m. rugsėjo 28 d. lopšelio-darželio ,,Inkarėlis“ bendruomenė prisijungė prie  smagiausio Lietuvoje – 9 ojo Solidarumo bėgimo! Tai „Gelbėkit vaikus“ socialinė iniciatyva, kiekvienais metais sulaukianti vis daugiau visuomenės ir ugdymo įstaigų dėmesio. Šio bėgimo misija — pasaulį daryti geresnį, skatinant solidarumą ir renkant paramą tiems, kam jos labiausiai reikia. ms. Šių metų solidarumo bėgimo tikslai: ugdyti vaikų socialinę atsakomybę, sąmoningumą bei solidarumą, suteikti pagalbą Lietuvos ir Ukrainos vaikams, kuriems  labiausiai reikia mūsų pagalbos. Džiaugiamės ir dėkojame mokytojams, vaikams, tėveliams ir visiems, kurie bėgo kartu! Bėgimą organizavo neformaliojo ugdymo mokytoja Renata Viržintienė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja Dileta Jonušienė. Visa paaukota pinigų suma bus pervesta į „Gelbėkit vaikus“ organizacijos sąskaitą.

2021 m. m.

8 – asis Solidarumo bėgimas „Gelbėkit vaikus“

2021 m. organizacija „Gelbėkit vaikus” nuoširdžiai kvietė Lietuvos mokyklas ir darželius susiburti kilniam tikslui bei dalyvauti Solidarumo bėgime. Šiemet ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, mokytojos,  įstaigos bendruomenė nubėgtais solidarumo kilometrais prisidėjo prie pozityvios tėvystės idėjų sklaidos Lietuvoje. Renginio metu buvo užtikrinamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodytas asmenų srautų valdymas, saugaus atstumo laikymasis ir kitos visuomenės sveikatos saugos bei higienos sąlygos.

 

Sveikatinimo akcija „Mažieji turistai – 2021“

 Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27 d. Turizmas – tai prasmingas ir sveikas laisvalaikio leidimo būdas. Tikslas:  Ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, skatinti kuo daugiau laiko praleisti gryname ore siekiant sustiprinti fizines jėgas, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis. Sveikatinimo akcijoje  „Mažieji turistai – 2021“  dalyvavo keturių  ikimokyklinio amžiaus grupių vaikai ir mokytojos, įstaigos darbuotojai. Vaikai ir grupių mokytojos keliavo aplink darželį ir bandė įveikti sveikatingumo takelio užduotėles, surado daug augančių moliūgų, stebėjo supančią aplinką, žaidė judrius žaidimus ,,Apkabink medį“, ,,Vėjas ir vaikai“, pūtė vėjo malūnėlius. Akcijos dalyviai keliavo laikantis visų būtinų saugumo reikalavimų bei rekomendacijų ekstremaliosios situacijos metu (dėl COVID19).

 

Žygis su šiaurietiškomis lazdomis į Ąžuolyno giraitės parką „Saugus ir sveikas tvariai judėdamas“

Šių metų rugsėjo 6 -10 dienomis organizavome vaikams ir mokytojoms žygį su šiaurietiškomis lazdomis. Ėjimas su lazdomis – tai gyvas bendravimas, grynas oras, saugūs ir naudingi judesiai, kurie stiprina raumenis, kelia tonusą, sužadina gyvybines galias, aktyvina kraujotaką, stiprina kaulinius audinius, ilsina protą. Pradėjome nuo apšilimo pratimų naudojant šiaurietiško ėjimo lazdas, pasikartojome pagrindinius ėjimo žingsnius. Žygiavome į Ąžuolyno giraitės parką. Šis žygis bus skirtas paminėti Europos judumo savaitei, kurios metu rugsėjo 16-22 dienomis visame pasaulyje vyksta Europos judumo savaitės renginiai. Tai didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. 2021 m. Europos judumo savaitės tema –„Saugus ir sveikas tvariai judėdamas“. Šiemet tema pasirinkta paminint sunkumus, kuriuos Europa, kaip ir visas pasaulis, patyrė per COVID-19 pandemiją. Renginio metu buvo užtikrinamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodytas asmenų srautų valdymas, saugaus atstumo laikymasis ir kitos visuomenės sveikatos saugos bei higienos sąlygos.

 

Respublikinė akcija ,,Aš bėgu – 2021″

Klaipėdos lopšelio-darželio ,,Inkarėlis“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, mokytojai, bendruomenės narai šiuo bėgimu paminėjo pasaulinę Sveikatos dieną. Bėgimo akciją ,,Aš bėgu – 2021″ organizavo  respublikinė ikimokyklinių darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai”. Respublikinės akcijos metu  buvo laikomasi visų būtinų saugumo reikalavimų bei rekomendacijų ekstremaliosios situacijos metu (dėl COVID19).

Sporto festivalis įstaigoje ,,Olimpinę ugnelę – į kiekvieno  širdelę“

Visa įstaigos bendruomenė aktyviai įsijungė į sporto festivalį. Tikslas – didinti vaikų motyvaciją užsiimant aktyvia fizine veikla, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fizinių galių didėjimu, ieškoti įvairių fizinio aktyvumo formų. Laikantis saugaus atstumo, vaikai sportavo savo grupių aikštelėse. Vaikai sportavo „Paspirtukų”, ,,Gudručių“ , ,,Kamuolių“, ,,Spalvotų ritinėlių“, ,,Bėgikų“,  ,,Judrių žaidimų“, ,,Varlių“, ,,Piratų“, ,,Taikliosios rankos“ salose. Vaikai aktyviai su mokytojomis dalyvavo sportinėse estafetėse, žaidė įvairus sportinius žaidimus: futbolą, krepšinį, suko lankus, rinko kamuoliukus ir kt.

 

Respublikinė rytinė mankšta (flashmobo) „Laikas keltis”

Tikslas – propaguoti sveikatos stiprinimo idėją ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bendruomenėse.

Uždaviniai:

 1. Vienu metu, t. y. 2021-04-07 d. 8.00 val. drauge paminėti pasaulinės sveikatos dieną.
 2. Diegti sveikos gyvensenos principų laikymąsi kasdienėje veikloje;
 3. Siekti, kad vaikai per judesį suvoktų sveikos gyvensenos svarbą, patirtų judėjimo ir saviraiškos džiaugsmą;
 4. Sudaryti sąlygas Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ pedagogams burtis ir vienytis bendrai mankštai.

Masinis bėgimas ,,Aš bėgu – 2021“, skirtas pasaulinei Sveikatos dienai paminėti.

Balandžio 7 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, mokytojai, bendruomenės narai šiuo bėgimu paminėjo pasaulinę Sveikatos dieną.
Bėgimo akciją ,,Aš bėgu – 2021″ organizuoja respublikinė ikimokyklinių darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai”.

Nuo 2021 metų sausio mėnesio su vaikais dalyvaujame respublikiniame projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“. Respublikinio projekto tikslas – įtraukti kuo daugiau vaikų į judrią veiklą, skatinti aktyviai leisti laiką darželyje ir namuose.

Dalyvauta Lietuvos olimpinio komiteto organizuojamame piešinių konkurse ,,Aš olimpietis“. Tikslas – skatinti vaikus domėtis olimpinėmis sporto šakomis. Visus piešinius galima pamatyti Lietuvos olimpinės akademijos  puslapyje www.loa.lt nuotraukų galerijoje.

Dalyvaujame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų judrią veiklą skatinančiame projekte ,,Daryk kaip gali, naudok ką turi“. Projekto tikslas – lavinti vaikų judesius ir fizines ypatybes, ugdyti saugios ir sveikos gyvensenos bei kūrybiškumo kompetencijas. Dalyvaujame mieste sveikos gyvensenos projekte „Skaičiuoju ir sportuoju“. Projekto tikslas – integruoti vaikų matematikos žinias į fizinio ugdymo procesą, skatinti ugdytojų bendradarbiavimą.

2020 m. m.

Dalyvauta respublikinėje ikimokyklinių  įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ S v e i k a t i n i m o akcijoje „Mažieji turistai – 2020“.

Dalyvauta Klaipėdos miesto organizuotoje akcijoje ,,Judumo savaitė 2020“: suorganizuotas žygis ,,Pėsti ir greiti“ į ,,Trinyčių parką, kurio metu Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlio“ darželio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai, mokytojai ir jų tėveliai paminėjo Tarptautinę dieną be automobilio.

Organizuota netradicinė savaitė įstaigoje – S V E I K A T I N I M O akcija ,,Sportuojantis koridorius 20“. Tikslas – drauge įveikti numatytas netradicinėje erdvėje sportinės veiklos užduotis, gerinti komandinio darbo, komunikacijos, savitarpio pagalbos ir atsakomybės įgūdžius.

Paskelbus karantiną Lietuvoje, su vaikais dirbta nuotoliniu būdu. Neformaliojo (papildomo) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų švietimo fizinio ugdymo programos dalyviams buvo ruošiamos nuotolinės užduotys: mankštos pratimai, atmintinės ,,Kaip saugiai mankštintis“, ,,Žaidimai namie ir lauke su šeima“. Tėvai aktyviai dalyvavo atliekant rekomenduojamas užduotis: filmavo vaikų veiklas, siuntė nuotraukas, video filmukus. Visas nuotolinis turinys sukeltas į sukurtą skaitmeninę erdvę: https://drive.google.com/drive/my-drive.

 

Kad vaikai neprarastų noro domėtis fizine veikla, įvairiomis sporto šakomis, dalyvauta respublikiniame piešinių konkurse „Mano olimpinės svajonės“ (gautos trys padėkos).

 

Dalyvauta Lietuvos sporto akademijos organizuotame ,,Futboliuko“ projekte. Tikslas – populiarinti futbolo žaidimą tarp iki mokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių ir jų šeimos narių Tėveliai, nuotoliniu būdu, susipažinę su projekto vykdymo sąlygomis, dalyvavo ir žaidė su savo šeimos nariais futbolą, jį nufilmavo ir siuntė projekto organizatoriams (gauti du prizai). Dalyvauta ,,Solidarumo bėgime 2020“, siekiant paremti Lietuvos ir Ukrainos vaikų dienos centrus. Tėvelių pagalba surinkta 210 eurų 44 centai.

 

2018-2019 m .m.

Ikimokyklinio amžiaus vaikams fizinis aktyvumas yra prigimtinis. Vaikams būdingas didelis judėjimo poreikis. Aktyvi sportinė veikla padeda palaikyti gerą emocinę savijautą, skatina smagiai praleisti laiką kartu, drauge įveikti numatytas netradicinėje erdvėje sportinės veiklos užduotis gerinant komandinio darbo, komunikacijos, savitarpio pagalbos ir atsakomybės įgūdžius. Dalyvauta respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai”   organizuotoje mankštoje ,,Flashmob“, bendradarbiauta su įstaigos visuomenės centro specialiste ir organizuotos plokščiapėdystės profilaktikai veikos.