Menu Close

Valgiaraštis

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” 15 dienų perspektyvinis valgiaraštis 1-3m. ir 4-7m. amžiaus grupėms

15 dienų perspektyvinis valgiaraštis


VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Lietuvos Respuklikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymas Nr. V-964 „Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimas” (nauja suvestinės redakcija nuo 2023-01-01 iki 2026-08-31)  AR_2023-01-01


MAISTO PRODUKTŲ GAMINTOJŲ (TIEKĖJŲ) SĄRAŠAS  

DRAUDŽIAMŲ DARŽELIUOSE PRODUKTŲ SĄRAŠAS