Menu Close

Ataskaitos

 Įstaigoje sveikatos priežiūros funkcijas vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Vesta Vaičekauskienė

          DARBO LAIKAS

              I – 7.30–17.00 val.

              II – 7.30–17.00 val.

              III – 7.30–9.00 val.

               IV – 7.30–16.30 val.

              V – 7.30–13.00 val. 

              Pietų pertrauka 12.00–12.30 val.

              El. paštas: inkarelis@sveikatosbiuras.lt

              Tel. +370 67628185DOKUMENTAI

Profilaktinis sveikatos patikrinimas (skaityti)

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-313 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 ‘Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai patvirtinimo 9nauja suvestinė nuo 2020-05-01) (skaityti)

 

 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PLANAI

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” visuomenės sveikatos specialisto veiklos planas 2024 m. m.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” visuomenės sveikatos specialisto veiklos planas 2023 m. m.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” visuomenės sveikatos specialisto veiklos planas 2022 m. m.

KLaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” visuomenės sveikatos specialisto veiklos planas 2021 m. m.VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” lankančių vaikų profilaktinių patikrinimų analizė 2023-2024 m. m.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” lankančių vaikų profilaktinių patikrinimų analizė 2022-2023 m. m.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” lankančių vaikų profilaktinių patikrinimų analizė 2021-2022 m. m.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” lankančių vaikų profilaktinių patikrinimų analizė 2020-2021 m. m.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” lankančių vaikų profilaktinių patikrinimų ataskaita 2019 m. m.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” lankančių vaikų profilaktinių patikrinimų ataskaita 2018 m. m.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” lankančių vaikų profilaktinių patikrinimų ataskaita 2017 m. m.