Get Adobe Flash player

Dokumentai

2021 METAI

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” 2022–2024 METŲ STRATEGINIS  PLANAS

2022-2024 m. strateginis planas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” VEIKLOS PLANAS

2021 m. veiklos planas

2020 METAI

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

Įstaigos veiklos ataskaita 2020 m.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” VADOVO 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

STRATEGINIS PLANAS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” 2021-2023 metų strateginis planas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” NUOTOLINIO MOKYMO TAISYKLĖS

Nuotolinio mokymo taisyklės

2019 METAI

Įstaigos veiklos ataskaita 2019 m.

 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Darbo tvarkos taisyklės

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO INKARĖLIS” UGDYMO PROGRAMOS 

Dailės ugdymo programa 

Etnokultūrinio ugdymo programa

Fizinio ugdymo programa inkarėlis

Ikimokyklinio ugdymo programa 

Teatrinio ugdymo programa 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

Asmens duomenų apsauga