KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ DIREKTORĖS RIMOS SAVVA 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ 2016-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

2018 m. darbo tvarkos taisyklės

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO INKARĖLIS" UGDYMO PROGRAMOS                         

Ikimokyklinio ugdymo programa

Etnokultūrinio ugdymo programa

Teatrinio ugdymo programa

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

Asmens duomenų tvarkymo įstaigoje tvarkos aprašas