Get Adobe Flash player

Dokumentai

2023 METAI

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” VEIKLOS PLANAS

2023 m. veiklos planas

2022 METAI

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” 2023–2025 METŲ STRATEGINIS  PLANAS

2023–2025 m. strateginis planas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” VADOVO 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

Direktoriaus 2022 metų veiklos ataskaita

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” 2022 M. VEIKLOS ATASKAITA

Lopšelio-darželio Inkarėlis 2022 m. ataskaita

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO UGDYMO PROGRAMOS 

Dailės ugdymo programa

Etnokultūrinės raiškos ugdymo programa

Fizinio aktyvumo skatinimo programa

Teatrinio ugdymo programa

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” VEIKLOS PLANAS

2022 m. veiklos planas

2021 METAI

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” 2022–2024 METŲ STRATEGINIS  PLANAS

2022-2024 m. strateginis planas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” VEIKLOS PLANAS

2021 m. veiklos planas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” VADOVO 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

Direktoriaus 2021 metų veiklos ataskaita

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” 2021 M. VEIKLOS ATASKAITA

lopselio-darzelio-inkarelis-2021-m.-ataskaita

2020 METAI

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

Įstaigos veiklos ataskaita 2020 m.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” VADOVO 2020 M. VEIKLOS ATASKAITA

Direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaita

STRATEGINIS PLANAS

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis” 2021-2023 metų strateginis planas

2019 METAI

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

Įstaigos veiklos ataskaita 2019 m.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” VADOVO 2019 M. VEIKLOS ATASKAITA
 
 
2018 METAI
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” VADOVO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA
 

2017 METAI

Inkarėlio vadovo veiklos ataskaita už 2017 m.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS” NUOTOLINIO MOKYMO TAISYKLĖS

Nuotolinio mokymo taisyklės

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Darbo tvarkos taisyklės

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO INKARĖLIS” UGDYMO PROGRAMOS 

Dailės ugdymo programa 

Etnokultūrinio ugdymo programa

Fizinio ugdymo programa inkarėlis

Ikimokyklinio ugdymo programa 

Teatrinio ugdymo programa 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ĮSTAIGOJE TVARKOS APRAŠAS

Asmens duomenų apsauga