KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ DIREKTORĖS RIMOS SAVVA 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ 2016-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti .PDF formatu