Menu Close

Etnokultūra

Informacija ruošiama

Etnokultūrinio ugdymo procese, vaikas – aktyvus lietuviškos kultūros dalyvis, susipažįstantis ir perimantis tautos muzikinį folklorą, tautosaką, etninių raštų pažinimą.

 

 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Inkarėlis“ nuo 2018 metų  sausio mėn. vykdoma neformaliojo vaikų švietimo etnokultūrinio ugdymo programa. Neformaliojo etnokultūrinio ugdymo mokytoja dirba muzikos mokytoja metodininkė Lina Žilienė, turinti universitetinį išsilavinimą, baigusi Klaipėdos Universiteto ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos kursą, suteikiant ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo kvalifikaciją. 

Mokytoja organizuoja respublikines tautodailės, edukacinių erdvių parodas („Tau, „Inkarėli“ mano širdelė“, „Mano Šv. Velykos lange“, „Kuriame rudenį“ ir kt.), su ugdytiniais dalyvauja organizuojamuose tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto projektuose, kūrybinių darbų parodose, yra tarptautinės asociacijos Gyvoji planeta projektų dalyviai. Kuria įstaigos interjerą, edukacines erdves.

2023 metai

2023-06-23. Ilgiausią metų dieną ir trumpiausią naktį švenčiamos Joninės. Tai – paslaptinga, stebuklinga, papročiais ir tradicijomis turtinga šventė, kuri Lietuvoje dar vadinama Rasos arba Kupolės diena. Joninių vainikas pinamas iš prisirinktų paparčių, smilgų, pievų gėlių ar medžių lapų, o nupynus ir įtaisius žvakeles plukdomas per upes. Buvo tikėta, kad upe plaukiantis vainikas atneša sėkmę, nurodo tolimesnę gyvenimo kryptį. Moterys, ant galvų užsidėjusios vainikus, per Rasos šventę vaikščiodavo po laukus, taip kviesdamos gausų, sveiką derlių. Atėjus vidurnakčiui, eidavo ieškoti mistinio paparčio žiedo, kuris, kaip buvo tikima, sužydi tik vieną akimirką. Sakyta, jog žmogus, atradęs paparčio žiedą, įgyja ypatingų visa ko matymo žinių.

2023-04-09. Mūsų mažieji tautodailininkai sveikina visus su Šv. Velykom.

 

2022 metai

Mažosios dainorėlės dalyvavo respublikiniame lopšinių projekte „Pele pele, nešk miegelį-2022“.

 

 

 

Edukacinės aplinkos panaudojimas puoselėjant etnokultūrinį ugdymą.

 

Sveikiname visus su artėjančiomis Šv. Velykomis. 

 

 

2021 metai

Javai simbolizuoja nenutrūkstamą gyvybę, kadangi vėl būna pasėti ir vėl tęsia gyvenimą iš naujo. Šiaudai taip pat anksčiau buvo itin reikšmingi lietuvio gyvenime: jais dengė namus, iš jų gamino ne tik įvairius buities daiktus, bet ir kūrė papuošimus, ypač – šiaudų sodus. Šiaudas – nenutrūkstamos gyvybės simbolis, kuris vaiko delnuose, gali tapti nuostabiu meno kūriniu. 

Respublikinis virtualus ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų projektas-paroda „Kai javai išplaukia“.

Dalyvavome respublikiniame vaikų kūrybos darbų projekte „Pinkim pynę, pūskim dūdą žilvitinę“. Jaučiant pagarbą liaudies kūrybai, puoselėjant vaikų ugdymą, lavinome muzikinius gebėjimus šokant lietuvių liaudies šokį „Pasėjau linelius”.

 

 

 

Stiprinant ikimokyklinių įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, skatindami saviraišką ir kūrybiškumą, dalyvavome respublikiniame Lietuvių liaudies dainų ir šokių festivalyje „Sėjau rūtą“.

Festivalis ,,Sėjau rūtą” 2021 – YouTube

Stebėjome, tyrinėjome gamtos reiškinius, augalus, gyvūnus, susipažinome su jų ypatybėmis, lavinome fantaziją, kūrybiškumą, saviraišką, kūrėme, lipdėme iš molio paukštelius ir dalyvavome tarptautinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų vaikų darbų virtualios parodos „Aš esu šios žemės vaikas“.

 Vaidilutė-senovės lietuvių,  prūsų šventosios ugnies kurstytoja, žynė. Pavasaris- žemės atsibudimas, o jos sergėtoja-Žemyna, žemės deivė, Saulės ir Mėnulio duktė, derlingumo, vaisos globėja. Iš audinių siuvome, rišome, vijome siūlus ir sukūrėme deivę Žemyną ir dalyvavome Kauno lopšelio-darželio „Vaidilutė“ organizuotame kūrybinių darbų projekte „Vaidilutės tautosakoje“.

Kūrėme užgavėnių kaukes ir dalyvavome Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdytinių ir mokytojų virtualioje parodoje ,,Kaukių linksmybės‘‘.

2020 metai

Dalyvavome respublikinėje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo  įstaigų kūrybinių darbų parodoje Dobilėlio lapelyje-laimės kruopelė“.

Organizavome respublikinę ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų kūrybinių darbų fotografijų  parodą  „Mano Šv. Velykos lange“ (  Mano Šv. Velykos lange – YouTube ), „Šviečiantys moliūgai“ ( Šviečiantys moliūgai – YouTube ), „Kuriame rudenį“ (

Projektas Žmogaus dovana žemei „Gėlių žiedų šokis” 2020 m. – YouTube

Dalyvavome respublikinėje ikimokyklinio  ir priešmokyklinio amžiaus vaikų  kūrybinių darbų parodoje „Pinkim, auskim margas juostas“, skirtos tautodailės metams paminėti, „Mano gardžiausias pyragas“, „Žibintai-šviesos nešėjai“, Kalėdų angelas-2020“, „Nykštukų Kalėdos“.

 

2019 metai

Dalyvavome:

Tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje „Atvirukas  Lietuvai  2019“, skirtoje Lietuvos valstybei.

Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų lankstinių foto nuotraukų parodoje “Mylimai Lietuvai skiriu…”

Vilniaus lopšelio-darželio „Pipiras“ organizuojamoje respublikinėje kūrybinių darbų parodoje „Velykų atvirukas“.

Kūrėme, dažėme ir  senoviniu marginimo būdu su vašku,  lietuviškais raštais, papuošėme  kiaušinius – margučius.

Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, vaikų ir tėvų kūrybinėje karpinių parodoje „Verpstė – laiškas iš praeities“, parodoje, skirtoje Žemaitijos metams „Žemaitiškas vaikystės skonis“, kūrybos parodoje „Jauku, ramu ir kvepia laukimu“, „Kalėdinis skonis ant mūsų stalo“.

Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų kūrybinės veiklos projekte „Metų laikai – mano draugai“

 

Respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių gamtosauginiame projekte „ Mūsų mažieji sparnuotieji draugai“.

Tarptautinės asociacijos „Gyvoji planeta“ organizuojamuose projektuose: „Šokis žemei“, „Žemės valanda“.

Organizavome respublikinę kūrybinių darbų parodą „Papuoškime Kalėdoms eglutes“.

PAPUOŠKIME KALĖDOMS EGLUTES – YouTube

 

2018 metai

Tai ieškojimų ir atradimų metai! Organizavome veiklas įstaigoje, kūrėme edukacines erdves, dalyvavome respublikiniuose, miesto renginiuose, parodose.

Dalyvavome tarptautinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenės narių kūrybinių darbų parodoje „Kalėdinis žaisliukas – vietovardžio atspindys“, respublikinėse parodose: „Mano trispalvis papuošalas“, „Sveikuolių žiedai Lietuvai“, „Mano Velykos“, „Mums rūpi medis“.

Dalyvavome Klaipėdos miesto ikimokyklinių įstaigų renginyje „Šimtarašte juosta Lietuva apjuosta“

Organizavome respublikinę parodą ir kūrėme širdeles iš audinių „Tau, „Inkarėli“, mano širdelė“.