Menu Close

Darbuotojai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr.  AD1-1234 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo“.

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „INKARĖLIS“ YRA PATVIRTINTI 51,0 ETATAI:

26,0 PEDAGOGŲ ETATAI:

1 – direktorius,
1 – direktoriaus pavaduotojas ugdymui,
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
4 – priešmokyklinio ugdymo mokytojai,
Priešmokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
16 – ikimokyklinio ugdymo mokytojų,
Ikimokyklinio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
1 – meninio ugdymo mokytojas,
Meninio ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas
1 – logopedas,
Logopedo pareigybės aprašymas
2 – neformaliojo ugdymo mokytojai.
Neformaliojo ugdymo mokytojo pareigybės aprašymas

25,0 TECHNINIO PERSONALO ETATAI:

1 – direktoriaus pavaduotojas,
Direktoriaus pavaduotojo pareigybės aprašymas
1 – specialistas,
Specialisto pareigybės aprašymas
1 – raštinės administratorius,
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas
3,5 – mokytojo padėjėjas,
Mokytojo padėjėjo pareigybės aprašymas
10 – auklėtojo padėjėjų,
Auklėtojo padėjėjo pareigybės aprašymas
1 – sandėlininkas,
Sandėlininko pareigybės aprašymas
2,5 – virėjai;
Virėjo pareigybės aprašymas
0,5 – skalbinių prižiūrėtojo,
Skalbinių prižiūrėtojo pareigybės aprašymas
1 – valytojas,
Valytojo pareigybės aprašymas 
1 – pagalbinis darbininkas,
Pagalbinio darbininko pareigybės aprašymas
1 – kiemsargis,
Kiemsargio pareigybės aprašymas
1,5 – pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkų.
Darbininko pareigybės aprašymas