Menu Close

Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA
Rėda Lenkauskienė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Irina Gabalienė – sekretorė, direktoriaus pavaduotoja;
Romalda Jankovskienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Džana Matimaitienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Zenta Vanags – narė, auklėtojos padėjėja;
Simona Baužienė – narė, tėvų atstovė;
Agnė Paulavičienė – narė, tėvų atstovė.

DARBO TARYBA
Vita Ramonienė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Laima Steckienė – sekretorė, raštinės administratorė;
Nomeda Rūtelionienė – narė, auklėtojo padėjėja.

MOKYTOJŲ TARYBA
Danutė Juškienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Birutė Kunšteinienė – sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja; 
Nariai: visi įstaigos mokytojai.

METODINĖ TARYBA
Ugnė Jansonė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Renata Viržintienė – sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Danutė Juškienė – narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Lina Žilienė – narė, meninio ugdymo mokytoja;
Romalda Jankovskienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA
Ramunė Šemetienė – pirmininkė, direktorė;
Romalda Jankovskienė – narė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Mokyklos tarybos atstovė;
Irina Paradnikaitė-Abromavičienė – narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;
Vita Ramonienė – narė,  ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Ilona Nagrodskytė – narė, neformaliojo ugdymo mokytoja.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA
Joleta Gurauskytė-Budrikienė – pirmininkė, logopedė;
Romalda Jankovskienė – sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Danutė Juškienė – narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Vesta Vaičekauskienė – narė, visuomenės sveikatos specialistė;
Vita Ramonienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Agnė Rimkė – narė, ugdytinio mama.

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA
Ramunė Šemetienė – pirmininkė, direktorė;
Irina Gabalienė – narė, direktoriaus pavaduotoja;
Danutė Juškienė – narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Vita Ramonienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalia Butkienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rėda Lenkauskienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

ĮSTAIGOS MAISTO TIKRINIMO KOMISIJA
Vesta Vaičekauskienė – pirmininkė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Ania Rybakova – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Alma Vaičiulienė  – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

ĮSTAIGOS ŠVAROS TIKRINIMO KOMISIJA
Vesta Vaičekauskienė – pirmininkė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė;
Irina Gabalienė – narė, direktoriaus pavaduotoja;
Loreta Zalialova – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Džana Matimaitienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Nomeda Rūtelionienė – narė, auklėtojo padėjėja.

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO DARBO APLINKOJE KOMISIJA
Danutė Juškienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Irina Gabalienė – narė, direktoriaus pavaduotoja;
Joleta Gurauskytė-Budrikienė – narė, logopedė;
Vesta Vaičekauskienė – narė, visuomenės sveikatos specialistė;
Renata Viržintienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

PEDAGOGŲ ETIKOS KOMISIJA
Ramunė Šemetienė – pirmininkė, direktorė;
Laima Steckienė – sekretorė, raštinės administratorė;
Danutė Juškienė – narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
Ilona Nagrodskytė – narė, neformaliojo ugdymo mokytoja;
Loreta Zalialova – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Vita Ramonienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Nomeda Rūtelionienė – narė, auklėtojo padėjėja.

DARBO GRUPĖS:

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖ
Ugnė Jansonė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Irina Gabalienė – narė, direktoriaus pavaduotoja;
Laima Steckienė – narė, raštinės administratorė;
Rita Gomienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Birutė Kunšteinienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Reda Klimaitienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

INTERNETO SVETAINĖS TVARKYMO NUOLATINĖ GRUPĖ
Irina Gabalienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja;
Laima Steckienė – narė, raštinės administratorė;
Rita Gomienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Ilona Nagrodskytė – narė, neformaliojo ugdymo mokytoja;
Joleta Gurauskytė-Budrikienė – narė, logopedė;
Lina Žilienė – narė, meninio ugdymo mokytoja.

INICIATYVINĖ GRUPĖ
Dalia Butkienė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rūta Sagaidak – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Rėda Lenkauskienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

KŪRYBINĖ GRUPĖ
Aušra Žiubrienė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Dalia Butkienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Reda Klimaitienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rita Kuklieriūtė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Lina Žilienė – narė, meninio ugdymo mokytoja;
Kristina Rinkūnienė – narė, auklėtojo padėjėja.

STEAM GRUPĖ
Lina Žilienė – pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja;
Vita Ramonienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rita Gomienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Renata Viržintienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Zenta Vanags – narė, auklėtojo padėjėja;
Jūratė Jockutė – narė, auklėtojo padėjėja.

ĮTRAUKIOJO UGDYMO GRUPĖ
Joleta Gurauskytė-Budrikienė – pirmininkė, logopedė;
Renata Viržintienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Džana Matimaitienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;
Rūta Sagaidak – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;
Romalda Jankovskienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.