Menu Close

Dailė

 

„Vaikas piešia tam, kad sukurtų pasaulį, kuris yra tik jo, jo vienintelio, laisvas“ (Arno Stern)

Menas vaikui – tarsi kalba, padedanti užmegzti ryšį su aplinka, išreikšti save ir savo jausmus. Kūrybos procesas padeda mokytis pažinti save, lavinti  mąstymą, vaizduotę, padeda kontroliuoti ir lavinti smulkiuosius judesius, kurie vėliau bus reikalingi mokantis rašyti.

Nuo 2018 m. sausio mėnesio įstaigoje vykdoma neformaliojo (dailės) vaikų  ugdymo programa. Su mažaisiais menininkais dirba neformaliojo (dailės) ugdymo mokytoja Rėda Lenkauskienė, Klaipėdos Universiteto Pedagogikos fakultete įgijusi vaikų darželio auklėtojos, pradinių klasių mokytojos kvalifikaciją. Mokytoja organizuoja ir dalyvauja kartu su ugdytiniais respublikinėse, miesto, įstaigos parodose, bendradarbiauja su neformalaus teatro bei etnokultūros ugdymo mokytojomis. 

Dailės užsiėmimai padeda nuosekliai atskleisti kūrybingumą, meninę įžvalgą. Pamokėlėse vaikai piešia, tapo, lipdo ir išbando kitas dailės technikas bei dirba su įvairiomis medžiagomis, išradingai ir drąsiai eksperimentuoja ir improvizuoja.

Užsiėmimų metu vaikai susipažįsta su dailės darbų  reprodukcijomis, kas įkvepia nupiešti vieną ar kitą piešinį. 

Mažieji menininkai turi galimybę gėrėdamiesi ir analizuodami grožio bei gėrio apraiškas, linijų, spalvų ir formų įvairovę gamtoje ir žmogaus sukurtoje aplinkoje praktiškai taikyti dailės raiškos ir pažinimo gebėjimus, mokosi kurti jaukią aplinką, dalyvauja kultūriniame grupės, bendruomenės gyvenime. Vaikų darbeliais puošiamos įstaigos erdvės.

2022 m.

Pavasarį pasitikome karpinių paroda „Pavasario margumas”. 

   

    

Minint Klaipėdos 770-metį, kartu su neformaliojo (etnokultūros) ugdymo mokytoja Lina Žiliene bei ugdytiniais, sukūrėme edukacinę erdvę „Klaipėdai 770”.

2021 m.

Žiemos džiaugsmai ir šventinis laukimas atsispindėjo darbeliuose, atliktuose įvairiomis technikomis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažųjų dailininkų darbeliai apie rudenį demonstruojami parodoje „Rudenėlio spalvos”.

 

 

Vaikai supažindinami su tautodailės motyvais, kuriuos atkartoja savo sukurtuose darbuose.

 

Susipažino su moliu, jo savybėmis, dirbiniais ir gaminiais. Lipdydami iš molio vaikai greičiau išmoksta taisyklingai ir gražiai parašyti skaičių ar raidę, lavėja fantazija, kūrybiškumas. Įvairių formų lipdymas ir sujungimas ugdo mąstymą ir susikaupimą, kantrybę.

Kūrybingai atliktos užduotys su tėvais, vykdant nuotolinį ugdymą. 

Nuo 2019 m. įstaigoje vykdomas ilgalaikis projektas „Žaidžiame animaciją”, kuriame vaikai, padedami neformaliojo teatro ir dailės ugdymo mokytojų Ilonos Nagrodskytės ir Rėdos Lenkauskienės, kuria animacinius filmukus. https://www.youtube.com/watch?v=Us7g3QBHyhw&t=2s

Minint 31-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo – 1990 metų kovo 11-osios – metines sudalyvauta pilietinėje iniciatyvoje „GYVASIS TAUTOS ŽIEDAS“. Nuspalvinę kankorėžius   Lietuvos vėliavos spalvomis, suformavome gėlės žiedą.

Pamokėlių metu mokytojoms labai svarbu, kad vaiką suptų draugiška aplinka, jis pasitikėtų savimi, jaustųsi saugiai, turėtų galimybę pajusti tikrą kūrybos džiaugsmą ir vėl norėtų grįžti piešti, tapyti, kurti.