Get Adobe Flash player

Vykdomos programos

Lopšelio-darželio vizija – šiuolaikiška, atvira kaitai ir partnerystei ugdymo įstaiga, suteikianti vaikui palankiausias galimybes išskleisti individualius gebėjimus ir poreikius, teikianti kokybiškas ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo, bei priešmokyklinio rengimo mokyklai paslaugas, kurioje dirba aukštos kultūros ir kvalifikacijos pedagogai.

Lopšelio-darželio misija – teikti kokybiškas ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas, atitinkančias vaikų poreikius ir tėvų lūkesčius, puoselėti individualius vaiko sugebėjimus ir polinkius, taupiai ir tikslingai naudoti finansinius, bei žmogiškuosius išteklius.

Prioritetai:

  • lyderystės įtaka mokytojo profesinės kompetencijos plėtotei, pritaikant efektyvius ugdymo būdus, siekis.

Tikslas:

  • didinti kompetetingų mokytojų lyderių skaičių, kurie aktyviai skatintų įstaigos patrauklumą;
  • taikyti inovatyvias ugdymo formas, metodus, skatinančius individualią vaiko raidą.

Uždaviniai:

  • plėtoti įstaigos savitumą, pritaikant ugdymą pagal vaiko poreikius ir gebėjimus;
  • integruoti inovatyvius ugdymo būdus, gerinant įstaigos veiklos kokybę.

VYKDOMOS PROGRAMOS:

Ikimokyklinio ugdymo programa, kurios tikslas yra atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

Priešmokyklinio ugdymo programa laiduoja vaiko asmenybės skleidimąsi, ugdo aktyvų, savimi ir savo sugebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaro prielaidas tolimesniam sėkmingam ugdymuisi mokyklai.

„Ydingos laikysenos profilaktikos“ edukacinė programa vykdoma siekiant užkirsti kelią stuburo deformacijoms ugdytinių tarpe.

Nuo 2013 metų esame respublikinės ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ nariai. Tikslas – skleisti sveikos gyvensenos kaip gyvenimo būdo nuo mažens idėjas visuomenėje, šeimose, ikimokyklinių pedagogų bendruomenėse. Vaikų sveikatos ugdymas įstaigoje laikomas prioritetu: organizuojamos kūrybinės sveikatos ugdymo priemonės, rengiami ir įgyvendinami projektai, ruošiamos rekomendacijos vaikų sveikatai stiprinti.

Vykdomi miesto ir respublikos projektai: „Mes rūšiuojame“, „Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju“, „Knygos savaitė“, „Žmogaus dovana žemei“, „Dovana Lietuvai“, „Mano žalioji palangė“, „Žaidimai moko“, „Sveikas, kaip ridikas“, „Metų laikai – mano draugai“, „Kaip ant mūsų stalo atkeliauja…“, „Emocijų šėlsmas“, „Sodinčius“, „Auginu ir augu pats. Knygų herojai augina augalus“, „Čia meiliais žodeliais taikai pabarstyti“, „Rankelės žaidžia ir kalba“. 

Vykdomi projektai įstaigoje: „Žaidžiame animaciją“, „Ilgas kelias duonelės link“, „Mūsų gyvybė iš rugio“, „Verkia duonelė tinginio valgoma“, „Duona ne vėju ateina“, „Aš mažasis STEAM kūrėjas“, „Tyrinėju ir atrandu“, „Ieškok. Tyrinėk. Atrask. Pažink“, „Aš matau pasaulį kitaip“, „Tyrinėju, atrandu ir naujų draugų randu“, „Mokausi pažinti pasaulį stebėdamas, liesdamas, girdėdamas“, „Aš – tyrėjas“, „Pažinimo džiaugsmas su STEAM“, „Muzikos takeliu 2020“.