Get Adobe Flash player

Teatras

TEATRINIO UGDYMO PROCESE  VAIKAS MOKOSI BENDRAVIMO,  SANTYKIO,  PAJUNTA ATMOSFERĄ, JAM SUKELIAMOS EMOCIJOS, MINTYS, UGDOMA FANTAZIJA

 

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Inkarėlis“ nuo 2018 metų  sausio mėn. vykdoma neformaliojo vaikų švietimo teatrinio ugdymo programa. Nuo 2018 m. spalio mėn. neformaliojo teatrinio ugdymo mokytoja dirba mokytoja metodininkė Ilona Nagrodskytė, turinti universitetinį išsilavinimą, baigusi Lietuvos Muzikos Akademijos teatrologijos krypties televizijos režisūros studijų televizijos režisierės specializacijos programą ir įgijusi teatro meno kvalifikaciją bei Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakultetą ir įgijusi mokytojo profesinę kvalifikaciją. Nuo 2019 m. sausio mėn. mokytoja darželinukus moko ne tik teatro, bet ir animacijos meno subtilybių. Mokytojos ugdytiniai dalyvauja įvairiuose teatro bei animacijos tarptautiniuose, respublikiniuose miesto konkursuose, festivaliuose. Įstaigoje jau tapo tradicija kasmet pažymėti Tarptautinę teatro dieną, organizuojant metodinę savaitę „Teatro pievelė”.  

 

2022 METAI

Rugsėjo mėn. 29 d. priešmokyklinio ugdymo „Bitučių“ gr. teatrinukai ir ne teatrinukai dalyvavo teatralizuotoje miesto šventėje „Vaidinimų kraitelė“, skirtoje paminėti Klaipėdos miesto 770 metų jubiliejų.

 

2022-05-02 – 2022-06-02 Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ neformaliojo (teatro) ugdymo mokytoja Ilona Nagrodskytė ir meninio ugdymo mokytoja Lina Žilienė organizavo tarptautinį virtualų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų teatro festivalį „MAŽASIS ETIUDAS“. 

Su pateiktais darbais galite susipažinti užėję į facebook paskyrą: https://www.facebook.com/Ma%C5%BEasis-etiudas-111683904897049/?ref=pages_you_manage

 

2022 metais, Klaipėdai minint savo 770 įkūrimo jubiliejų, balandžio 25 – gegužės 16 dienomis įvairiose miesto ugdymo įstaigose vyko „Kūrybinės laboratorijos- teatro pamokų mainai“. Klaipėdos miesto teatro mokytojai „mainėsi“ patirtimi ir vedė savo paruoštas teatro pamokas, kūrybinius užsiėmimus kitų mokyklų mokiniams, teatro studijų nariams. Į šį projektą įsitraukti pasiryžo 14 Klaipėdos teatro mokytojų. Buvo pravestos net 26 teatro pamokos ir kūrybiniai užsiėmimai. Klaipėdos lopšelis-darželis „Inkarėlis“ sulaukė svečių iš Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“.  Šios įstaigos teatro mokytoja ekspertė  Dagna Volkovaitė vedė užsiėmimą ” Žaidimai ir improvizacijos su teatrinėmis lėlėmis”  Klaipėdos  lopšelio-darželio „Inkarėlis“  priešmokyklinio ugdymo grupėje “Bitutės” (mokytoja R. Jankovskienė). Na o mūsų ugdymo įstaigos teatro mokytoja Ilona Nagrodskytė  pamoką “Jos didenybė pagalvė! Vaikų judesio ir kalbos raiškos lavinimas naudojant vieną priemonę (pagalvę)” vedė lopšelyje-darželyje „Puriena“.

Pamokų akimirkas galite pamatyti virtualiame albume: https://myalbum.com/album/PxYnYn8ahdRa

2021 METAI

SVEIKINIMAS ŠVENČIŲ PROGA

2021-11-30 neformaliojo (teatro) ugdymo mokytoja Ilona Nagrodskytė bei ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo (dailės) ugdymo mokytoja Rėda Lenkauskienė sukūrė pirmąjį pažintinį vaizdo filmuką „Katinas Murklys“ iš ciklo „Mūsų mažieji draugai“.  Pažintiniai filmukai skirti 2-3 m. amžiaus vaikams.

2021-11-30 vykusioje Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ respublikinėje metodinėje dienoje neformaliojo (teatro) ugdymo mokytoja Ilona Nagrodskytė bei ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo (dailės) ugdymo mokytoja Rėda Lenkauskienė  pateikė vaizdo pranešimą „Meninių erdvių transformacija, ugdant kūrybišką vaiką“.

2021-11-08 Respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinėje-praktinėje konferencijoje „Žaidimas ugdymu, ugdymas žaidimu – 3“ neformaliojo (teatro) ugdymo mokytoja Ilona Nagrodskytė pristatė vaizdo pranešimą „Žaidžiame teatrą-pažįstame pasaulį.“

2021-10-19 Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Inkarėlis“  neformaliojo (teatro) ugdymo mokytoja Ilona Nagrodskytė ir meninio ugdymo mokytoja Lina Žilienė įstaigos  pedagogams vedė praktinį seminarą „Kaip sukurti vaizdo pamoką ar ugdomąją vaizdo medžiagą“.

2021-01-11 – 2021- 12- 31  vykusiame   Respublikinio ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekte „ Dairomės – atrandame – nesiliaujame stebėtis: Pažįstame keturias stichijas“ dalyvavo vaikai lankantys animacijos kūrimo dirbtuves. 2021-08-26 sukurtas filmukas „Animacija-mano stichija. Kurdamas ją, pažįstu pasaulį ir išreiškiu save.“

2021-06-25  Vaikai palieka darželį ir iškeliauja į mokyklą. Sukurtas šmaikštus filmukas-etiudas „Kelionė į mokyklą“.

2021 m. pagal poetės R. Skučaitės eilėraščius pastatytas spektaklis „Laiškas sekmadieniui“, kuriame vaidina „Kačiukų“ ir „Ančiukų“ grupių vaikai, lankantys neformaliojo (teatro) ugdymo užsiėmimus. Su šiuo spektakliu dalyvavome Respublikinėje  XII-oje vaikų teatrų šventėje „Mėlynas lapelis – 2021“, Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų apžiūroje-šventėje „Šimtakojis“ bei Vaikų kūrybinės raiškos festivalyje „Vaidinimų kraitelė“. Taip pat šis spektaklis pradžiugino mažųjų aktorių  tėvelius, šeimos dienos proga.

Kovo 22-26 d. įstaigoje pažymint Tarptautinę teatro dieną, vyko kasmetinė metodinė savaitė „Teatro pievelė“. Ta proga buvo sukurtos kelios tinklalaidės „Teatro pievelė“. 

Kaukės – tai veidai, kuriais galima užsidengti veidą. Ne tam, kad jį paslėptume, o tam, kad atvertume savo sielą (Stasys Eidrigevičius). 2021 m. kovo mėnesį Klaipėdos lopšelio-darželio neformaliojo (teatro) ugdymo mokytoja Ilona Nagrodskytė ir „Skruzdeliukų“ grupės mokytoja Rėda Lenkauskienė, grupės vaikai ir jų tėveliai dalyvavo parodoje ,,KU-KŪ IŠ PO KAUKĖS“, skirtoje Teatro dienai pažymėti. Šiuolaikinio meno erdvėse kaukė gali atgimti pačiomis įvairiausiomis formomis.

Vasario 1 d. – vasario 21 d., Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ vaikai,  kuriantys animaciją, dalyvavo respublikiniame virtualiame vaikų žodinės ir meninės raiškos projekte „Greitakalbę pakartok, ką nupieši – pagalvok“.  Šio projekto tikslas – tobulinti vaikų kalbinę ir meninę raišką, panaudojant greitakalbes. Greitakalbės – tai mažos formos kūriniai, kuriuose pateikiama greitu tempu išsakoma fragmentinė mintis. Projekto metu vaikai lavino kalbos ir kalbėjimo vaizdingumą, taisyklingumą, raiškumą, domėjosi smulkiąja tautosaka, pabandė animacijos raiškos priemonėmis pavaizduoti greitakalbes ir sukūrė filmuką „Šeši šunys šokinėja šalia šalto šaltinėlio“.

2020 METAI

Kalėdinis sveikinimas

2020-10-29 Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Inkarėlis“ vyko praktinis seminaras „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų inovatyvus, patyriminis ugdymas naudojant IKT įrankius (STOP MOTION STUDIO programą), kuriant animacinius filmus.“ Seminarą organizavo Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktorė Rima Savva ir direktorės pavaduotoja Danutė Juškienė. Seminarą vedė neformaliojo ugdymo mokytojos: dailės mokytoja Rėda Lenkauskienė ir teatro mokytoja Ilona Nagrodskytė. Seminaro dalyvės ne tik susipažino su pagrindiniais animacijos kūrimo principais naudojant STOP MOTION STUDIO programą, bet ir sukūrė savo pirmuosius animacinius filmukus.  

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ animacijos projekto „Žaidžiame animaciją“ 2020-2021 m. m. tema „Saugiai aš jaučiuosi, kai viskuo domiuosi“ jau startuoja. Padaryti pirmieji bandymai, kuriant įvairiomis technikomis. https://youtu.be/_cFUW5Z8HVY.

  1. Bandymas. Plastilinas.

  1. Pervaža. Lego.

  1. „Saugiai aš jaučiuosi, kai viskuo domiuosi“. Plastilinas.

2019-2020 m. m. mūsų kuriamą spektaklį pakoregavo Covid-19 virusas. Tačiau jis mūsų „neįveikė“… Tėvelių padedami vaikai toliau mokėsi eilėraščius, filmavosi ir spektaklio įdėją transformavome į priešmokyklinukų/teatrinukų atsisveikinimo video laiškelį Klaipėdos lopšeliui-darželiui „Inkarėlis“.

Nuotolinis neformalusis teatrinis ugdymas būtų neįmanomas be Jūsų tėveliai pagalbos. Dėkojame visiems tėveliams už ištvermę mokytis ir kurti kartu…

Klaipėdos dienraštyje „Klaipėda“ 2020-05-27.

Apie mus rašo:

Tęsiant ilgalaikio projekto „Žaidžiame animaciją” idėjų įgyvendinimą, sukūrėme metodinę-prezentacinę vaizdo medžiagą apie projektą, jo svarbą ir naudą vaiko ugdymui(si).

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ animacijos projekto „Žaidžiame animaciją“, 2019-2020 m. m. viena iš numatytų temų – pagal poetės Ramutės Skučaitės eilėraščius „Laiškai sekmadieniui“ sukurti animaciniai filmukai. Įgyvendinant šią projekto idėją, vaikai sukūrė  4 animacinius filmukus, kurie dalyvavo virtualiame Tarptautiniame vaikų ir jaunimo lėlių teatro festivalyje „Šalpusnis”:

  1. Atleisk!;

  1. Devynios katės;

  1. Netikslus skelbimas;

  1. Pieštų žmogiukų vakaronė.

2019 METAI

Nuo 2019 m. įstaigoje pradedamas vykdyti ilgalaikis projektas „Žaidžiame animaciją”. Vaikai, padedami neformaliojo teatro ir dailės ugdymo mokytojų Ilonos Nagrodskytės ir Rėdos Lenkauskienės, sukūrė savo pirmąjį animacinį filmuką „Inkarėlio kelionė “.

2019 m. įstaigoje pažymint Tarptautinę teatro dieną, buvo suorganizuota metodinė savaitė „Teatro pievelė“. Tikimės, jog šis renginys taps mūsų įstaigos kasmetine tradicija.

2019 m. Klaipėdos lopšelyje-darželyje  „Inkarėlis“ buvo pastatytas spektaklis „Pelės maldos“ , pagal poetės Angela Taigo maldeles. Šis spektaklis visą pavasarį keliavo po įvairias respublikos ir Klaipėdos miesto įstaigas džiugindamas jaunuosius žiūrovus. Su šiuo spektakliu dalyvavome respublikiniame vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje „Šimtakojis“, bei respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų kūrybinės raiškos festivalyje „Vaidinimų kraitelė“.