Menu Close

Edukacinė metodinė diena-išvyka

Šiandien mūsų bendruomenė dalyvavo edukacinėje metodinėje dienoje-išvykoje „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų gerosios patirties ir idėjų sklaida, dirbant su SUP turinčiais vaikais—būdas įkvėpti vieniems kitus”. Telšių lopšelyje-darželyje „Mastis” tobulino pažinimo, bendravimo kompetencijas edukacinėse veiklose.