Menu Close

Šeimos šventė

Šeima… Koks gražus šis žodis ir kokią didelę reikšmę turi kiekvieno žmogaus gyvenime. Ji panaši į nedidelį ratą, susidedantį iš artimų žmonių, kuriame kiekvienam yra saugu, kiekvienas yra išklausomas, paguodžiamas, kiekvienas yra reikalingas…

Gegužės 15 dieną, Tarptautinės šeimos dienos proga, Įstaigoje vyko šeimos šventė, kurioje skambėjo vaikų juokas, bendruomenės nariai dalyvavo draugiškose rungtyse, šoko, dainavo.

 Linkėdami šeimoms stiprybės, šilumos, harmonijos, meilės ir tarpusavio supratimo, tikimės bendruomeniškumo tęsiant tradicijas.