TVARKOS APRAŠAS

Tvarkos aprašas

LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ LANKANČIŲ VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2018 METŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

Lopšelio-darželio „Inkarėlis" 2018 m. profilaktinių patikrinimų ataskaita

LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ LANKANČIŲ VAIKŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ 2017 METŲ DUOMENŲ ANALIZĖ

parsisiųsti PPTX formatu

LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ VAIKŲ LIGŲ, DĖL KURIŲ NELANKĖ ĮSTAIGOS  DUOMENŲ ANALIZĖ

2017-09-01 – 2018-07-31

L-d Inkarėlis vaikų sergamumo ataskaita 2017m-2018m

2016-09-01 – 2017-07-31

parsisiųsti PPTX formatu