Get Adobe Flash player

Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rėda Lenkauskienė

pirmininkė, vyr. mokytoja

2.

Romalda Jankovskienė

pavaduotoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

3.

Irina Gabalienė

narė, direktoriaus pavaduotoja

4.

Rūta Sagaidak

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

5.

Dileta Jonušienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

6.

Zenta Vanags

narė, auklėtojos padėjėja

7.

Sandra Sirutienė

narė, tėvų atstovė

8.

Agnė Paulavičienė

narė, tėvų atstovė

9.

Karolina Vasiljevaitė

narė, tėvų atstovė

DARBO TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Goda Glodenytė

pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

2.

Laima Steckienė

narė, raštinės administratorė

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rima Savva

komisijos pirmininkė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktorė

2.

Romalda Jankovskienė

narė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokyklos tarybos atstovė

3.

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė

narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė

4.

Rūta Sagaidak

narė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė

5.

Renata Viržintienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė, Mokytojų tarybos atstovė

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Danutė Juškienė

pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Romalda Jankovskienė

sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Viktorija Masienė

narė, logopedė 

4.

Vesta Vaičekauskienė

narė, visuomenės sveikatos specialistė

5.

Dileta Jonušienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

6.

Agnė Lenkauskaitė

narė, ugdytinio mama

VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Ugnė Jansonė

pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Rima Savva

narė, direktorė

3.

Irina Gabalienė

narė, direktoriaus pavaduotoja

4.

Romalda Jankovskienė

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

5.

Marija Giedrytė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

6.

Aušra Jašinskienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

7.

Simona Baužienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8.

Laima Steckienė

narė, raštinės administratorė

 

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Danutė Juškienė

pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Irina Gabalienė

narė, direktoriaus pavaduotoja

3.

Lina Žilienė

narė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė

4.

Rūta Sagaidak

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

5.

Ana Rybakova

narė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

6.

Laima Steckienė

narė, raštinės administratorė

7.

Sandra Sirutienė

narė, tėvų atstovė

TĖVŲ ATSTOVŲ STEBĖTOJŲ TEISĖMIS MAITINIMO PASLAUGOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ DARBO GRUPĖ

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Nariai

1.

Ugnė Jansonė

tėvų atstovė

2.

Aija Paulauskienė

tėvų atstovė

DARBO GRUPĖS:

ĮSTAIGOS MAISTO TIKRINIMO KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Ana Rybakova

pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

2.

Birutė Kunšteinienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

3.

Dileta Jonušienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

4.

Kristina Rinkūnienė

narė, auklėtojos padėjėja

ĮSTAIGOS ŠVAROS TIKRINIMO KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Lina Žilienė

pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė

2.

Danutė Juškienė

narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Vesta Vaičekauskienė

narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

4.

Regina Gavėnienė

narė, auklėtojos padėjėja

5.

Jovita Daugirdienė

narė, auklėtojos padėjėja                                                                           

METODINĖ TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Aušra Jašinskienė

pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja 

2.

Renata Viržintienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

3.

Danutė Juškienė

narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.

Lina Žilienė

narė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė

5.

Romalda Jankovskienė

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė  

KŪRYBINĖS – INICIATYVINĖS GRUPĖS:

„MOKAME DIRBTI, MOKAME ILSĖTIS“

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Dalia Butkienė

pirmininkė, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

2.

Rūta Sagaidak

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

3.

Loreta Zalialova

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

4.

Lina Žilienė

narė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė

5.

Ilona Nagrodskytė

narė, neformaliojo ugdymo vyr. mokytoja

6.

Simona Baužienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

„Į FANTAZIJOS ŠALĮ“

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rėda Lenkauskienė

pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja

2.

Romalda Jankovskienė

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

3.

Renata Viržintienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

4.

Lina Žilienė

narė, meninio ugdymo mokytoja metodininkė

5.

Irina Gabalienė

narė, direktoriaus pavaduotoja

6.

Laura Usevičė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja