Get Adobe Flash player

Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Rėda Lenkauskienė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Irina Gabalienė – sekretorė, direktoriaus pavaduotoja;

Romalda Jankovskienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Sagaidak – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Dileta Jonušienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Zenta Vanags – narė, auklėtojos padėjėja;

Agnė Paulavičienė – narė, tėvų atstovė.

 

DARBO TARYBA

Goda Glodenytė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Laima Steckienė – sekretorė, raštinės administratorė;

Nomeda Rūtelionienė – narė, auklėtojo padėjėja.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Rima Savva – komisijos pirmininkė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktorė;

Romalda Jankovskienė – narė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Mokyklos tarybos atstovė;

Irina Paradnikaitė-Abromavičienė – narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, Švietimo skyriaus deleguota atstovė;

Rūta Sagaidak – narė,  priešmokyklinio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė;

Renata Viržintienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja, Mokytojų tarybos atstovė.

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Danutė Juškienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Romalda Jankovskienė – sekretorė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Vesta Vaičekauskienė – narė, visuomenės sveikatos specialistė;

Dileta Jonušienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Agnė Lenkauskaitė – narė, ugdytinio mama.

 

VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Ugnė Jansonė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rima Savva – narė, direktorė;

Irina Gabalienė – narė, direktoriaus pavaduotoja;

Romalda Jankovskienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Marija Giedrytė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Laima Steckienė – narė, raštinės administratorė.

 

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Danutė Juškienė – pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Irina Gabalienė – narė, direktoriaus pavaduotoja;

Lina Žilienė – narė, meninio ugdymo mokytoja;

Rūta Sagaidak – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Ana Rybakova – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Laima Steckienė – narė, raštinės administratorė.

 

TĖVŲ ATSTOVŲ STEBĖTOJŲ TEISĖMIS MAITINIMO PASLAUGOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ DARBO GRUPĖ

Ugnė Jansonė – tėvų atstovė;

Aija Paulauskienė – tėvų atstovė.

 

DARBO GRUPĖS:

ĮSTAIGOS MAISTO TIKRINIMO KOMISIJA

Ana Rybakova – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Birutė Kunšteinienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Dileta Jonušienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

ĮSTAIGOS ŠVAROS TIKRINIMO KOMISIJA

Lina Žilienė – pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja;

Danutė Juškienė – narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Vesta Vaičekauskienė – narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

 

METODINĖ TARYBA

Ugnė Jansonė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja ;

Renata Viržintienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Danutė Juškienė – narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Lina Žilienė – narė, meninio ugdymo mokytoja;

Romalda Jankovskienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja.

 

KŪRYBINĖS – INICIATYVINĖS GRUPĖS:

„MOKAME DIRBTI, MOKAME ILSĖTIS“

Dalia Butkienė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rūta Sagaidak – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Loreta Zalialova – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Žilienė – narė, meninio ugdymo mokytoja;

Ilona Nagrodskytė – narė, neformaliojo ugdymo mokytoja.

 

„Į FANTAZIJOS ŠALĮ“

Rėda Lenkauskienė – pirmininkė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Romalda Jankovskienė – narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja;

Renata Viržintienė – narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Lina Žilienė – narė, meninio ugdymo mokytoja;

Irina Gabalienė – narė, direktoriaus pavaduotoja.