Get Adobe Flash player

Komisijos ir darbo grupės

ĮSTAIGOS TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rėda Lenkauskienė

pirmininkė, vyr. auklėtoja

2.

Romalda Jankovskienė

pavaduotoja, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

3.

Irina Gabalienė

narė, direktoriaus pavaduotoja

4.

Rūta Sagaidak

narė, auklėtoja metodininkė

5.

Dileta Jonušienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

6.

Zenta Vanags

narė, auklėtojos padėjėja

7.

Sandra Sirutienė

narė, tėvų atstovė

8.

Joana Džiugienė

narė, tėvų atstovė

9.

Sandra Sudintienė

narė, tėvų atstovė

 

DARBO TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Renata Viržintienė

pirmininkė, auklėtoja metodininkė

2.

Romalda Jankovskienė

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rima Savva

pirmininkė, direktorė

2.

Rūta Sagaidak

narė, auklėtoja metodininkė

3.

Sandra Sirutienė

narė, ugdytinio mama

4.

Ramunė Zavtrikovienė

narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Danutė Juškienė

pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Evelina Mikutienė

sekretorė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Edita Urbonienė

narė, logopedė metodininkė

4.

Alvinija Stalnionienė

narė, logopedė metodininkė

5.

Evelina Araminaitė

narė, visuomenės sveikatos specialistė

6.

Dileta Jonušienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

7.

Vaiva Urbanavičiūtė

narė,  ugdytinio mama

 

VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO IR ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rima Savva

pirmininkė, direktorė

2.

Irina Gabalienė

narė, direktoriaus pavaduotoja

3.

Birutė Kunšteinienė

narė, auklėtoja metodininkė

4.

Rūta Sagaidak

narė, auklėtoja metodininkė

5.

Laima Steckienė

narė, raštinės administratorė

6.

Dovilė Batavičienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Danutė Juškienė

pirmininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Irina Gabalienė

narė, direktoriaus pavaduotoja

3.

Lina Žilienė

narė, meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja metodininkė

4.

Rūta Sagaidak

narė, auklėtoja metodininkė

5.

Ana Rybakova

narė, vyr. auklėtoja

6.

Vilma Urbonienė

narė, auklėtojos padėjėja

7.

Sandra Sirutienė

narė, tėvų atstovė

TĖVŲ ATSTOVŲ STEBĖTOJŲ TEISĖMIS MAITINIMO PASLAUGOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ DARBO GRUPĖ

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Nariai

1.

Jurgita Kasparienė

tėvų atstovė

2.

Aija Paulauskienė

tėvų atstovė

DARBO GRUPĖS:

ĮSTAIGOS MAISTO TIKRINIMO KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Ana Rybakova

pirmininkė, vyr. auklėtoja

2.

Birutė Kunšteinienė

narė, auklėtoja metodininkė

3.

Dileta Jonušienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

4.

Kristina Rinkūnienė

narė, auklėtojos padėjėja

 

ĮSTAIGOS ŠVAROS TIKRINIMO KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Lina Žilienė

pirmininkė, meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja metodininkė

2.

Danutė Juškienė

narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Evelina Araminaitė

narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

4.

Regina Gavėnienė

narė, auklėtojos padėjėja

5.

Jovita Daugirdienė

narė, auklėtojos padėjėja                                                                                 

METODINĖ TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rūta Sagaidak

pirmininkė, auklėtoja metodininkė

2.

Dileta Jonušienė

narė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

3.

Danutė Juškienė

narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.

Lina Žilienė

narė, meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja metodininkė

5.

Romalda Jankovskienė

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

KŪRYBINĖS – INICIATYVINĖS GRUPĖS:

„MOKAME DIRBTI, MOKAME ILSĖTIS“

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Laima Malukienė

pirmininkė, priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytoja, vyr. mokytoja

2.

Rūta Sagaidak

narė, auklėtoja metodininkė

3.

Rėda Lenkauskienė

narė, vyr. auklėtoja

4.

Lina Žilienė

narė, meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja metodininkė

5.

Ilona Nagrodskytė

narė, neformaliojo ugdymo mokytoja

 

„Į FANTAZIJOS ŠALĮ“

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rėda Lenkauskienė

pirmininkė, vyr. auklėtoja

2.

Romalda Jankovskienė

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė

3.

Renata Viržintienė

narė, auklėtoja metodininkė

4.

Lina Žilienė

narė, meninio ugdymo mokytoja, muzikos mokytoja metodininkė

5.

Irina Gabalienė

narė, direktoriaus pavaduotoja