ĮSTAIGOS TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rėda Lenkauskienė

pirmininkas, vyr. auklėtoja

2.

Romalda Jankovskienė

pavaduotojas, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Irina Gabalienė

direktoriaus pavaduotoja

4.

Rūta Urbonaitė

narė, auklėtoja metodininkė

5.

Dileta Jonušienė

narė, vyr. auklėtoja

6.

Zenta Vanags

narė, auklėtojos padėjėja

7.

Sandra Sirutienė

narė, tėvų atstovė

8.

Joana Džiugienė

narė, tėvų atstovė

9.

Sandra Sudintienė

narė, tėvų atstovė

 

DARBO TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Renata Viržintienė

pirmininkas, auklėtoja metodininkė

2.

Romalda Jankovskienė

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Danutė Pelenytė

narė, vyr. auklėtoja

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rima Savva

pirmininkas, direktorė

2.

Rūta Urbonaitė

narė, auklėtoja metodininkė

3.

Ona Grauslienė

narė, auklėtoja metodininkė

4.

Sandra Sirutienė

narė, ugdytinio mama

5.

Ramunė Zavtrikovienė

narė, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė, steigėjo deleguota atstovė

 

VAIKO GEROVĖS KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Danutė Juškienė

pirmininkas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Dovilė Batavičienė

sekretorė, auklėtoja

3.

Edita Urbonienė

narė, logopedė metodininkė

4.

Alvinija Stalnionienė

narė, logopedė metodininkė

5.

Evelina Araminaitė

narė, visuomenės ir sveikatos specialistė

6.

Dileta Jonušienė

narė, vyr. auklėtoja

7.

Asta Mačiulienė

narė,  ugdytinio mama

 

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO DARBO GRUPĖ

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Rima Savva

pirmininkas, direktorė

2.

Danutė Stonkuvienė

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

3.

Romalda Jankovskienė

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

4.

Rūta Urbonaitė

narė, auklėtoja metodininkė

5.

Danutė Pelenytė

narė, vyr. auklėtoja

6.

Dovilė Batavičienė

narė, auklėtoja

7.

Sandra Šaltienė

narė, vyr. auklėtoja

 

PARAMOS SKIRSTYMO KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Danutė Juškienė

pirmininkas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2.

Irina Gabalienė

narė, direktoriaus pavaduotoja

3.

Lina Žilienė

narė, meninio ugdymo mokytoja

4.

Rūta Urbonaitė

narė, auklėtoja metodininkė

5.

Ana Rybakova

narė, vyr. auklėtoja

6.

Vilma Urbonienė

narė, auklėtojos padėjėja

7.

Sandra Sirutienė

narė, tėvų atstovė

 

TĖVŲ ATSTOVŲ STEBĖTOJŲ TEISĖMIS MAITINIMO PASLAUGOS KOKYBĖS UŽTIKRINIMO NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ DARBO GRUPĖ

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Nariai

1.

Jurgita Kasparienė

tėvų atstovė

2.

Aija Paulauskienė

tėvų atstovė

 

DARBO GRUPĖS:

 

ĮSTAIGOS MAISTO TIKRINIMO KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Danutė Pelenytė

pirmininkas, vyr. auklėtoja

2.

Ana Rybakova

narė, vyr. auklėtoja

3.

Marina Volkova

narė, vyr. auklėtoja

4.

Jovita Daugirdienė

narė, auklėtojos padėjėja

 

ĮSTAIGOS ŠVAROS TIKRINIMO KOMISIJA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Ona Grauslienė

pirmininkė, auklėtoja metodininkė

2.

Danutė Juškienė

narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

3.

Evelina Araminaitė

narė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

4.

Regina Gavėnienė

narė, auklėtojos padėjėja

5.

Jovita Daugirdienė

narė, auklėtojos padėjėja                                                                                 

METODINĖ TARYBA

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Renata Viržintienė

pirmininkas, auklėtoja metodininkė

2.

Marina Volkova

sekretorė, vyr. auklėtoja

3.

Danutė Juškienė

narė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

4.

Lina Žilienė

narė, meninio ugdymo mokytoja

5.

Danutė Stonkuvienė

narė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 

KŪRYBINĖS – INICIATYVINĖS GRUPĖS:

 

„MOKAME DIRBTI, MOKAME ILSĖTIS“

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Danutė Stonkuvienė

pirmininkas, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Rūta Urbonaitė

narė, auklėtoja metodininkė

3.

Ona Grauslienė

narė, auklėtoja metodininkė

4.

Lina Žilienė

narė, meninio ugdymo mokytoja

5.

Alvinija Stalnionienė

narė, logopedė metodininkė

 

„Į FANTAZIJOS ŠALĮ“

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

1.

Romalda Jankovskienė

pirmininkas, priešmokyklinio ugdymo mokytoja

2.

Marina Volkova

narė, vyr. auklėtoja

3.

Renata Viržintienė

narė, auklėtoja metodininkė

4.

Rėda Lenkauskienė

narė, vyr. auklėtoja

5.

Regina Mielaikienė

narė, vyr. auklėtoja