Nuotrauka

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

DANUTĖ JUŠKIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė.

Pedagogo kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė.

Pedagoginis darbo stažas – 34 metai, vadybinis darbo stažas – 14 metai.

El. paštas: danute.inkarelis@gmail.com, tel. 8 46 383414

Direktoriaus pavaduotoja 

IRINA GABALIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis.

El. paštas: inkarelis@gmail.com, tel. 8 46 383414

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

VESTA ŠAKINIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

El. paštas: inkarelis@gmail.com, tel. 8 46 314763

Dirba 44 darbuotojai, iš jų 20 pedagogų. Visų įstaigoje dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka švietimo įstaigoms keliamus reikalavimus. 95 % pedagoginiai darbuotojai atestuoti, 45 % atestuoti metodininko kvalifikacinei kategorijai. 5 % (1 pedagogas – jaunasis specialistas) neatestuotas, nes neturi reikiamo pedagoginio stažo.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,INKARĖLIS” PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil

Nr

Vardas,

pavardė

Pareigybė/

dėstomas dalykas

Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą)

Kvalifikacijos kategorija, suteikimo metai   (pedagoginė, vadybinė)

Kontaktinė informacija

1.

Rima Savva

direktorė

universitetinis,

1980 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio  auklėjimo  metodininkas

2008-06-03

II vadybinė kategorija,

2006-12-28 patvirtinta

 vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija,

2004-06-22 auklėtojo metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

2.

Danutė Juškienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

universitetinis,

1983 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio  auklėjimo  metodininkas;

1993 m. ŠPI PMPM, pradinių klasių mokytoja

2011-05-25

II vadybinė kategorija,

2003-05-26 mokytojo metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

danute.inkarelis@gmail.com

3.

Romalda

Jankovskienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

priešmokyklinis ugdymas

universitetinis,

1986 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio  auklėjimo  metodininkas;

1997 m. KU KKI, pradinės

mokyklos mokytojo kvalifikacija

1996-12-02

vyr. mokytojo

kvalifikacinė kategorija,

2006-12-28

patvirtinta; priešmokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, patvirtinta 2018-12-14

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

4.

Lina Žilienė

meninio

ugdymo

mokytoja

muzika

universitetinis,

1993 m. KU FF,

ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija

2005-06-13

muzikos mokytojo

metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

5.

Rūta Urbonaitė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1986 m.

 ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

2003-04-17

auklėtojo

metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

6.

Ana Rybakova

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1981 m.

ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

1997-12-31

vyr. auklėtojo

kvalifikacinė kategorija,

2006-12-28

patvirtinta

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

7.

Renata Viržintienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštesnysis,

1992 m.

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla,

ikimokyklinis ugdymas,

universitetinis,

2008 m.

Klaipėdos TSI

SD,

socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija

1999-11-11

vyr. auklėt.

kvalifikacinė kategorija,

2004-11-29

patvirtinta;

2013-01-02 auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

8.

Regina

Mielaikienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1989 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

1995-06-30

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

9.

Rėda

Lenkauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

2000 m. KU PF,

vaikų auklėtojos,  pradžios mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija

2001-03-29

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

10.

Marina

Volkova

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

2012 m. KU PF,

vaikų auklėtojo profesinė kvalifikacija

2017-09-01

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

11.

Edita Urbonienė

logopedė

logopedija

universitetinis,

1989 m. ŠPI DF,

defektologijos (oligofreno pedagogikos su logopedija specialybė)

2009-08-31

logopedė metodininkė

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

12.

Dileta Jonušienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštesnysis,

1997 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla,

2007 m. KU PF

vaikystės pedagogika

2002-01-21

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija; ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija, patvirtinta 2018-12-14

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

13.

Laima Malukienė

priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1980 m. ŠPI pradinio ugdymo pedagogikos ir metodikos

ugdymo studijų programa

1997-11-14 vyr. pradinių klasių mokytoja kvalifikacijos kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

14.

Alvinija Stalnionienė

logopedė

logopedija

universitetinis,

1999 m. ŠU SPF

specialusis pedagogas

ir logopedas 

2014-12-09

spec. pedagogo -logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

15.

Birutė Kunšteinienė

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1994  m.

 KU PF,

ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogika ir psichologija

2013-09-02

 auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

16.

Dovilė Batavičienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

2012 m. KU PF,

vaikų auklėtojo profesinė kvalifikacija

auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

17.

Ilona Nagrodskytė

neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja

universitetinis,

2011 m. KTU, mokytojo profesinė kvalifikacija

2009-04-22

teatrinio ugdymo vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

18.

Inna Mykhaylyuk

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

vidurinis,

2018-09-01  Klaipėdos valstybinė kolegija

______

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

19.

Veronika Fišerman

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

vidurinis,

2017-09-01  Klaipėdos valstybinė kolegija

______

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

Užimamo etato dydis

1.

Irina Gabalienė

direktoriaus pavaduotoja

1,0

2.

Birutė Kekienė

specialistė

1,0

3.

Laima Steckienė

raštinės administratorė

1,0

4.

Jūratė Jockutė

auklėtojos padėjėja

1,0

5.

Jovita Daugirdienė

auklėtojos padėjėja

1,0

6.

Irena Najulienė

auklėtojos padėjėja

1,0

7.

Valia Traškevičienė

auklėtojos padėjėja

1,0

8.

Vilma Urbonienė

auklėtojos padėjėja

1,0

9.

Simona Baužienė

auklėtojos padėjėja

1,0

10.

Zenta Vanags

auklėtojos padėjėja

0,65

11.

Vilma Radzienė

auklėtojos padėjėja

1,0

12.

Jelena Bucenko

auklėtojos padėjėja

1,0

13.

Regina Gavėnienė

auklėtojos padėjėja

1,0

14.

Kristina Rinkūnienė

auklėtojos padėjėja/valytoja

0,65

0,35

15.

Irena Skirtač

auklėtojos padėjėja/ valytoja

1,0

0,5

16.

Regina Mickienė

auklėtojos padėjėja/ patalynės prižiūrėtoja

0,65

0,5

17.

Loreta Augėnaitė

mokytojo padėjėja

0,5

18.

Violeta Kazarauskienė

sandėlininkė

        1,0         

19.

Martynas Astrauskas

pagalbinis darbininkas

0,25

20.

Regina Rimkienė

kiemsargė

1,0

21.

Antanina Butkienė

virėja

1,0

22.

Danguolė Budžienė

virėja

1,0

23.

Kazimieras Jurevičius

pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,0

24.

Arūnas Mačiukaitis

pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

0,5