Get Adobe Flash player

Darbuotojai

 

Nuotrauka

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

DANUTĖ JUŠKIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė

Pedagogo kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė

Pedagoginis darbo stažas – 39 metai, vadybinis darbo stažas – 19 metų

El. paštas: danute.inkarelis@gmail.com

Tel. 8 46 383 414

Direktoriaus pavaduotoja 

IRINA GABALIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis

El. paštas: inkarelis@gmail.com

Tel. 8 46 383 414

Visuomenės sveikatos specialistė

VESTA VAIČEKAUSKIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis

El. paštas: inkarelis@sveikatosbiuras.lt

Tel. 8 46 314 763

Dirba 53 darbuotojai, iš jų 29 pedagogai. Visų įstaigoje dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka švietimo įstaigoms keliamus reikalavimus. 95 % pedagoginiai darbuotojai atestuoti, 52 % atestuoti metodininko kvalifikacinei kategorijai. 9 % (2 pedagogai – jaunieji specialistai) neatestuoti, nes neturi reikiamo pedagoginio stažo.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,INKARĖLIS”

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil.

Nr.

Vardas,

pavardė

Pareigybė

Išsilavinimas

Kvalifikacijos kategorija

1.

Rima Savva

direktorė

universitetinis

II vadybinė kategorija,  auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

2.

Danutė Juškienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

universitetinis

II vadybinė kategorija,  mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

3.

Romalda Jankovskienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

universitetinis

priešmokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

4.

Rūta Sagaidak

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 universitetinis

auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

5.

Dainora Strumylienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

 universitetinis

ikimokyklinių įstaigų auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

6.

Dalia Butkienė

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 universitetinis

auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

7.

Dileta Jonušienė

ikimokyklinio   ugdymo mokytoja

universitetinis

ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

8.

Birutė Kunšteinienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 universitetinis

auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

9.

Loreta Zalialova

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 universitetinis

auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

10.

Renata Viržintienė

ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo mokytoja

 universitetinis

auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

11.

Ana Rybakova

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

universitetinis

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

12.

Marina Volkova

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

universitetinis

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

13.

Rėda Lenkauskienė

ikimokyklinio ir neformaliojo ugdymo mokytoja

universitetinis

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

14.

Aušra Jašinskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

universitetinis

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

15.

Marija Giedrytė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

universitetinis

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

16.

Alma Aleksėjūnienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

universitetinis

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

17.

Simona Baužienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

universitetinis

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

18.

Goda Glodenytė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis koleginis

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

19.

Ugnė Jansonė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis koleginis

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

20.

Laura Usevičė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

aukštasis koleginis

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

21.

Lina Žilienė

 

meninio ir neformaliojo ugdymo mokytoja

universitetinis

muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

22.

Ilona Nagrodskytė

neformaliojo ugdymo mokytoja

universitetinis

neformaliojo (teatrinio ugdymo)  mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

23.

Gintarė Endziulienė

logopedė

universitetinis

logopedo kvalifikacinė kategorija

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

Užimamo etato dydis

1.

Irina Gabalienė

direktoriaus pavaduotoja

1,0

2.

Birutė Kekienė

specialistė

1,0

3.

Laima Steckienė

raštinės administratorė

1,0

4.

Jūratė Jockutė

auklėtojo padėjėja

1,0

5.

Rasa Mačernienė

auklėtojo padėjėja

1,0

6.

Kristina Rinkūnienė

auklėtojo padėjėja

1,0

7.

Valia Traškevičienė

auklėtojo padėjėja

1,0

8.

Zenta Vanags

auklėtojo padėjėja

1,0

9.

Regina Mickienė

auklėtojo padėjėja 

1,0

10.

Vilma Radzienė

auklėtojo padėjėja

1,0

11.

Jelena Bucenko

auklėtojo padėjėja 

1,0

12.

Nomeda Rūtelionienė

auklėtojo padėjėja

1,0

13.

Irena Skirtač

auklėtojo padėjėja

1,0

14.

Marija Statkauskienė

auklėtojo padėjėja 

1,0

15.

Ramunė Elertė

mokytojo padėjėja

1,0

16.

Marina Bailo

valytoja,

skalbinių prižiūrėtoja

0,85

0,5

17.

Violeta Kazarauskienė

sandėlininkė

1,0

18.

Gina Petkevičienė

virėja

1,0

19.

Danguolė Budžienė

virėja

1,0

20.

Audrina Pozdniakova

virėja

1,0

21.

Martynas Astrauskas

pagalbinis darbininkas

0,25

22.

Petras Danius

kiemsargis

1,0

23.

Kazimieras Jurevičius

pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,0

24.

Arūnas Mačiukaitis

pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

0,5