Get Adobe Flash player

Darbuotojai

 

Nuotrauka

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

DANUTĖ JUŠKIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė.

Pedagogo kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė.

Pedagoginis darbo stažas – 36 metai, vadybinis darbo stažas – 15 metai.

El. paštas: danute.inkarelis@gmail.com, tel. 8 46 383414

 

Direktoriaus pavaduotoja 

IRINA GABALIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis.

El. paštas: inkarelis@gmail.com, tel. 8 46 383414

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

VESTA ŠAKINIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

El. paštas: inkarelis@gmail.com, tel. 8 46 314763

Dirba 47 darbuotojai, iš jų 23 pedagogai. Visų įstaigoje dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka švietimo įstaigoms keliamus reikalavimus. 95 % pedagoginiai darbuotojai atestuoti, 45 % atestuoti metodininko kvalifikacinei kategorijai. 15 % (3 pedagogai –  jaunieji specialistai) neatestuoti, nes neturi reikiamo pedagoginio stažo.

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,INKARĖLIS” PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil

Nr

Vardas,

pavardė

Pareigybė/

dėstomas dalykas

Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą)

Kvalifikacijos kategorija, suteikimo metai   (pedagoginė, vadybinė)

Kontaktinė informacija

1.

Rima Savva

direktorė

universitetinis,

1980 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio  auklėjimo  metodininkas

2008-06-03

II vadybinė kategorija,

2006-12-28

 vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija,

2004-06-22

auklėtojo metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

2.

Danutė Juškienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

universitetinis,

1983 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio  auklėjimo  metodininkas;

1993 m. ŠPI PMPM, pradinių klasių mokytoja

2011-05-25

II vadybinė kategorija,

2003-05-26

mokytojo metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

danute.inkarelis@gmail.com

3.

Romalda

Jankovskienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

priešmokyklinis ugdymas

universitetinis,

1986 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio  auklėjimo  metodininkas;

1997 m. KU KKI, pradinės

mokyklos mokytojo kvalifikacija

2006-12-28

vyr. mokytojo

kvalifikacinė kategorija,

2018-12-14

priešmokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

 

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

4.

Lina Žilienė

meninio

ugdymo

mokytoja

muzika

universitetinis,

1993 m. KU FF,

ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija

2005-06-13

muzikos mokytojo

metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

5.

Rūta Sagaidak

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

priešmokyklinis ugdymas

universitetinis,

1986 m.

 ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

2003-04-17

auklėtojo

metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

6.

Ana Rybakova

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1981 m.

ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

2006-12-28

vyr. auklėtojo

kvalifikacinė kategorija

 

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

7.

Renata Viržintienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštesnysis,

1992 m.

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla,

ikimokyklinis ugdymas,

universitetinis,

2008 m.

Klaipėdos TSI

SD,

socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija

2004-11-29

vyr. auklėt.

kvalifikacinė kategorija,

2013-01-02

auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

8.

Regina

Mielaikienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1989 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

1995-06-30

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

9.

Rėda

Lenkauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

2000 m. KU PF,

vaikų auklėtojos, pradžios mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija

2001-03-29

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

10.

Marina

Volkova

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

2012 m. KU PF,

vaikų auklėtojo profesinė kvalifikacija

2017-09-01

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

11.

Edita Urbonienė

logopedė

logopedija

universitetinis,

1989 m. ŠPI DF,

defektologijos (oligofreno pedagogikos su logopedija specialybė)

2009-08-31

logopedė metodininkė

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

12.

Dileta Jonušienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštesnysis,

1997 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla,

2007 m. KU PF

vaikystės pedagogika

2002-01-21

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija;

2018-12-14 ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

13.

Dalia Butkienė

priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1987 m. ŠPI ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

2004-11-11 vyr. auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

14.

Alvinija Stalnionienė

logopedė

logopedija

universitetinis,

1999 m. ŠU SPF

specialusis pedagogas

ir logopedas 

2014-12-09

spec. pedagogo -logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

15.

Birutė Kunšteinienė

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1994  m.

 KU PF,

ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogika ir psichologija

2013-09-02

 auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

16.

Loreta Zalialova

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1989-04-28 ŠPI KIAF, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

2012-06-29

auklėtojo metodininko kvalifikacija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

17.

Ilona Nagrodskytė

neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja

universitetinis,

2011 m. KTU, mokytojo profesinė kvalifikacija

2009-04-22

teatrinio ugdymo vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

18.

Laura Usevičė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

nuo 2018-09-01  Klaipėdos valstybinė kolegija

     _______

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

19.

Marija Giedrytė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

Studijos

Klaipėdos universitetas socialinių ir humanitarinių ugdymo mokslų fakultetas, vaikystės pedagogika.

Baigia

2020-02

    ________

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

20.

Evelina Mikutienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

2010 m. KU PF, filologijos kvalifikacija

2011 m. KU PF, mokytojo profesinė kvalifikacija

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

21.

Violeta Sadzevičiūtė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

priešmokyklinis ugdymas

universitetinis,

1983-06-29 ŠPI KIAF, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

2002-05-23 KU TSI etikos mokytoja

 

2007-12-29

 mokytoja metodininkė

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

22.

Aušra Bebrauskaitė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

2017-06-22 ŠU pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

2017-06-22 ŠU ikimokyklinio ugdymo pedagogika

 

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

23.

Asta Šeinienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

2019-09-01

Studijos ŠU PF.

 ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

      _______

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

Užimamo etato dydis

1.

Irina Gabalienė

direktoriaus pavaduotoja

1,0

2.

Birutė Kekienė

specialistė

1,0

3.

Laima Steckienė

raštinės administratorė

1,0

4.

Jūratė Jockutė

auklėtojo padėjėja

1,0

5.

Jovita Daugirdienė

auklėtojo padėjėja

1,0

6.

Kristina Rinkūnienė

auklėtojo padėjėja

1,0

7.

Valia Traškevičienė

auklėtojo padėjėja

1,0

8.

Zenta Vanags

auklėtojo padėjėja

1,0

9.

Simona Baužienė

auklėtojo padėjėja

1,0

10.

Austra Koniauskienė

auklėtojo padėjėja

1,0

11.

Vilma Radzienė

auklėtojo padėjėja

1,0

12.

Jelena Bucenko

auklėtojo padėjėja/valytoja

1,0

0,5

13.

Regina Gavėnienė

auklėtojo padėjėja

1,0

14.

Nomeda Rūtelionienė

auklėtojo padėjėja/valytoja

0,65

0,35

15.

Irena Skirtač

auklėtojo padėjėja

1,0

16.

Regina Mickienė

auklėtojo padėjėja/patalynės prižiūrėtoja

0,65

0,5

17.

Violeta Kazarauskienė

sandėlininkė

        1,0         

18.

Antanina Butkienė

virėja

1,0

19.

Danguolė Budžienė

virėja

1,0

20.

Audrina Pozdniakova

virėja

1,0

21.

Martynas Astrauskas

pagalbinis darbininkas

0,25

22.

Regina Rimkienė

kiemsargė

1,0

23.

Kazimieras Jurevičius

pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,0

24.

Arūnas Mačiukaitis

pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

0,5