Nuotrauka

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

DANUTĖ JUŠKIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė.

Pedagogo kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė.

Pedagoginis darbo stažas – 34 metai, vadybinis darbo stažas – 14 metai.

El. paštas: danute.inkarelis@gmail.com, tel. 8 46 383414

 

Direktoriaus pavaduotoja 

IRINA GABALIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis.

El. paštas: inkarelis@gmail.com, tel. 8 46 383414

 

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

VESTA ŠAKINIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

El. paštas: inkarelis@gmail.com, tel. 8 46 314763

 

Dirba 44 darbuotojai, iš jų 20 pedagogų. Visų įstaigoje dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka švietimo įstaigoms keliamus reikalavimus. 95 % pedagoginiai darbuotojai atestuoti, 45 % atestuoti metodininko kvalifikacinei kategorijai. 5 % (1 pedagogas – jaunasis specialistas) neatestuotas, nes neturi reikiamo pedagoginio stažo.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,INKARĖLIS” PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Eil.

Nr.

Vardas,

pavardė

Pareigybė/

dėstomas dalykas

Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą)

Kvalifikacijos kategorija, suteikimo metai   (pedagoginė, vadybinė)

Kontaktinė informacija

1.

Rima Savva

direktorė

universitetinis,

1980 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio  auklėjimo  metodininkas

2008-06-03

II vadybinė kategorija,

2006-12-28 patvirtinta

 vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija,

2004-06-22 auklėtojo metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

2.

Danutė Juškienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

universitetinis,

1983 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio  auklėjimo  metodininkas;

1993 m. ŠPI PMPM, pradinių klasių mokytoja

2011-05-25

II vadybinė kategorija,

2003-05-26 mokytojo metodininko

kvalifikacinė kategorija

 

8-46 38 34 14

danute.inkarelis@gmail.com

3.

Danutė Stonkuvienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

priešmokyklinis ugdymas

universitetinis,

 1990 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija

1996-12-17

 I vadybinė kvalifikacinė kategorija,

2004-06-03 auklėtojo metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

4.

Lina Žilienė

meninio

ugdymo

mokytoja

muzika

universitetinis,

1993 m. KU FF,

ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija

2005-06-13

muzikos mokytojo

metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

5.

Romalda

Jankovskienė

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

priešmokyklinis ugdymas

universitetinis,

1986 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio  auklėjimo  metodininkas;

1997 m. KU KKI, pradinės

mokyklos mokytojo kvalifikacija

1996-12-02

vyr. mokytojo

kvalifikacinė kategorija,

2006-12-28

patvirtinta

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

6.

Danutė Pelenytė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

 1990 m.

ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

1996-08-25

vyr. auklėtojo

kvalifikacinė kategorija,

2006-09-04

patvirtinta

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

7.

Rūta Urbonaitė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1986 m.

 ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

2003-04-17

auklėtojo

metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

8.

Ana Rybakova

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1981 m.

ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

1997-12-31

vyr. auklėtojo

kvalifikacinė kategorija,

2006-12-28

patvirtinta

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

9.

Renata Viržintienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštesnysis,

1992 m.

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla,

ikimokyklinis ugdymas,

universitetinis,

2008 m.

Klaipėdos TSI

SD,

socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija

1999-11-11

vyr. auklėt.

kvalifikacinė kategorija,

2004-11-29

patvirtinta;

2013-01-02 auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

10.

Ona Grauslienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1989 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

2011-06-19

auklėtojo

metodininko

kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

11.

Regina

Mielaikienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1989 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

1995-06-30

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

12.

Rėda

Lenkauskienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

2000 m. KU PF,

vaikų auklėtojos,  pradžios mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija

2001-03-29

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

13.

Marina

Volkova

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

2012 m. KU PF,

vaikų auklėtojo profesinė kvalifikacija

2017-09-01

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

14.

Edita Urbonienė

logopedė

logopedija

universitetinis,

1989 m. ŠPI DF,

defektologijos (oligofreno pedagogikos su logopedija specialybė)

2009-08-31

logopedė metodininkė

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

15.

Dileta Jonušienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštesnysis,

1997 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla,

2007 m. KU PF

vaikystės pedagogika

2002-01-21

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14inkarelis@gmail.com

16.

Laima Malukienė

auklėtoja

priešmokyklinis ugdymas

universitetinis,

1980 m. ŠPI pradinio ugdymo pedagogikos ir metodikos

ugdymo studijų programa

1997-11-14 vyr. pradinių klasių mokytoja kvalifikacijos  kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

17.

Alvinija Stalnionienė

logopedė

kalbos ugdymas, korekcija

universitetinis,

1999 m. ŠU SPF

specialusis pedagogas

ir logopedas 

2014-12-09

spec. pedagogo -logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

18.

Sandra Šaltienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1994  m.

 KU PF,

ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogika ir psichologija

2008-09-25

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

19.

Dovilė Batavičienė

auklėtoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

2012 m. KU PF,

vaikų auklėtojo profesinė kvalifikacija

auklėtojo kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

20.

Ilona

Puškorienė

logopedė

kalbos ugdymas, korekcija

universitetinis, 1984 m. ŠPI KIAF, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo metodininkas, 2005 m. ŠU SPL, specialiiojo pedagogo profesinė kvalifikacija

2011-01-03

logopedo metodininko kvalifikacinė kategorija

8-46 38 34 14

inkarelis@gmail.com

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 

Eil.Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

Užimamo etato dydis

1.

Irina Gabalienė

direktoriaus pavaduotoja/raštinės administratorė 

1,0

0,5

2.

Birutė Kekienė

specialistė

1,0

3.

Laima Steckienė

raštinės administratorė

0,5

4.

Jūratė Jockutė

auklėtojos padėjėja

1,0

5.

Jovita Daugirdienė

auklėtojos padėjėja

1,0

6.

Irena Najulienė

auklėtojos padėjėja

1,0

7.

Irena Skirtač

auklėtojos padėjėja/ valytoja

0,65

0,85

8.

Vilma Urbonienė

auklėtojos padėjėja

1,0

9.

Simona Baužienė

auklėtojos padėjėja

1,0

10.

Zenta Vanags

auklėtojos padėjėja

0,65

11.

Klavdė Sajenko

virėja

1,0

12.

Vilma Radzienė

auklėtojos padėjėja

1,0

13.

Liubov Jefimenko

virėja

1,0

14.

Jelena Bucenko

auklėtojos padėjėja

1,0

15.

Regina Rimkienė

kiemsargė

1,0

16.

Svetlana Mandrikova

patalynės prižiūrėtoja

0,5

17.

Violeta Kazarauskienė

sandėlininkė         1,0         

18.

Regina Gavėnienė

auklėtojos padėjėja

1,0

19.

Valia Traškevičienė

auklėtojos padėjėja

1,0

20.

Martynas Astrauskas

pagalbinis darbininkas

0,25

21.

Asta Šaltienė

auklėtojos padėjėja

1,0

22.

Kazimieras Jurevičius

pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,0

23.

Arūnas Mačiukaitis

pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

0,5