Get Adobe Flash player

Darbuotojai

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. spalio 5 d. įsakymu Nr.  AD1-1234 „Dėl didžiausio leistino pareigybių (etatų) skaičiaus Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose nustatymo“

KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „INKARĖLIS“ YRA PATVIRTINTI 49,0 ETATAI:

26,0 PEDAGOGŲ ETATAI:

1 – direktorius,

1 – direktoriaus pavaduotojas ugdymui,

4 – priešmokyklinio ugdymo mokytojai,

16 – ikimokyklinio ugdymo mokytojų,

1 – meninio ugdymo mokytojas,

1 – logopedas,

2 – neformaliojo ugdymo mokytojai.

 

23,0 TECHNINIO PERSONALO ETATAI:

1 – direktoriaus pavaduotojas,

1 – specialistas,

1 – raštinės administratorius,

1 – mokytojo padėjėjas,

10 – auklėtojo padėjėjų,

1 – sandėlininkas,

3 – virėjai;

0,5 – skalbinių prižiūrėtojo,

1 – valytojas, 

1 – pagalbinis darbininkas,

1 – kiemsargis,

1,5 – pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkų.