Get Adobe Flash player

Darbuotojai

 

Nuotrauka

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

DANUTĖ JUŠKIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

Kvalifikacinė kategorija – II vadybinė.

Pedagogo kvalifikacinė kategorija – mokytoja metodininkė.

Pedagoginis darbo stažas – 37 metai, vadybinis darbo stažas – 17 metų.

El. paštas: danute.inkarelis@gmail.com.

Tel. 8 46 383 414.

Direktoriaus pavaduotoja 

IRINA GABALIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis neuniversitetinis.

El. paštas: inkarelis@gmail.com.

Tel. 8 46 383 414.

Visuomenės sveikatos specialistė

VESTA VAIČEKAUSKIENĖ

Išsilavinimas – aukštasis universitetinis.

El. paštas: inkarelis@sveikatosbiuras.lt.

Tel. 8 46 314 763.

 

Dirba 45 darbuotojai, iš jų 23 pedagogai. Visų įstaigoje dirbančių pedagogų išsilavinimas ir kompetencija atitinka švietimo įstaigoms keliamus reikalavimus. 95 % pedagoginiai darbuotojai atestuoti, 45 % atestuoti metodininko kvalifikacinei kategorijai. 15 % (3 pedagogai – jaunieji specialistai) neatestuoti, nes neturi reikiamo pedagoginio stažo.

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,INKARĖLIS”

PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

Eil

Nr

Vardas,pavardė

Pareigybė

Išsilavinimas (baigimo metai, įstaiga, specialybė pagal diplomą)

Kvalifikacijos kategorija, suteikimo metai   (pedagoginė, vadybinė)

1.

Rima Savva

direktorė

universitetinis,
1980 m. ŠPI KIAF,
ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio  auklėjimo  metodininkas

2008-06-03
II vadybinė kategorija,
2004-06-22
auklėtojo metodininko
kvalifikacinė kategorija

2.

Danutė Juškienė

direktoriaus pavaduotoja ugdymui

universitetinis,
1983 m. ŠPI KIAF, ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio  auklėjimo  metodininkas;
1993 m. ŠPI PMPM, pradinių klasių mokytoja

2011-05-25
II vadybinė kategorija,
2003-05-26
mokytojo metodininko
kvalifikacinė kategorija

3.

Romalda

Jankovskienė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

priešmokyklinis ugdymas

universitetinis,
1986 m. ŠPI KIAF, kimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio  auklėjimo  metodininkas;
1997 m. KU KKI, pradinės
mokyklos mokytojo kvalifikacija

2018-12-14
priešmokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

4.

Lina Žilienė

meninio

ugdymo

mokytoja

muzika

universitetinis,

1993 m. KU FF,

ikimokyklinė  pedagogika ir psichologija

2005-06-13

muzikos mokytojo

metodininko

kvalifikacinė kategorija

5.

Rūta Sagaidak

priešmokyklinio ugdymo mokytoja

priešmokyklinis ugdymas

universitetinis,
1986 m.
ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

2003-04-17

auklėtojo

metodininko

kvalifikacinė kategorija

6.

Ana Rybakova

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1981 m.

ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio

auklėjimo  metodininkas

2006-12-28

vyr. auklėtojo

kvalifikacinė kategorija

 

7.

Renata Viržintienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštesnysis,

1992 m.

Klaipėdos aukštesnioji pedagoginė mokykla,

ikimokyklinis ugdymas,

universitetinis,

2008 m.

Klaipėdos TSI SD,

socialinio darbuotojo profesinė kvalifikacija

2013-01-02

auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

8.

Alma Aleksėjūnienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1982 m. ŠPI KIAF,

ikimokyklinės  pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo  metodininkas

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

9.

Rėda

Lenkauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

2000 m. KU PF,

vaikų auklėtojos, pradžios mokyklos mokytojo profesinė kvalifikacija

2001-03-29

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

10.

Marina

Volkova

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

2012 m. KU PF,

vaikų auklėtojo profesinė kvalifikacija

2017-09-01

vyr. auklėtojo kvalifikacinė kategorija

11.

Gintarė Čeledinaitė

logopedė

logopedija

universitetinis,

2020 m. ŠU,

specialioji pedagogika

logopedė 

12.

Dileta Jonušienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

aukštesnysis,

1997 m. Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla,

2007 m. KU PF

vaikystės pedagogika

2018-12-14 ikimokyklinio ugdymo mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

13.

Dalia Butkienė

priešmokyklinio, ikimokyklinio ugdymo mokytoja

priešmokyklinis, ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1987 m. ŠPI ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

2004-11-11 metodininko kvalifikacinė kategorija

14.

Ugnė Jansonė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

Studijuoja nuo 2018-09-01 Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

  _________

15.

Birutė Kunšteinienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,  1994  m. KU PF,

ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogika ir psichologija

2013-09-02

 auklėtojo metodininko kvalifikacinė kategorija

16.

Loreta Zalialova

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,

1989 m. ŠPI KIAF, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

2012-06-29

auklėtojo metodininko kvalifikacija

17.

Ilona Nagrodskytė

neformaliojo (papildomo) ugdymo mokytoja

universitetinis,

2011 m. KTU, mokytojo profesinė kvalifikacija

2009-04-22

teatrinio ugdymo vyr. mokytojo kvalifikacinė kategorija

18.

Laura Usevičė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

Studijuoja nuo 2018-09-01  Klaipėdos valstybinėje kolegijoje

     _______

19.

Marija Giedrytė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,  2020 m. Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio ugdymo pedagogika, auklėtojo profesinė kvalifikacija

ikimokyklinio ugdymo mokytojas

20.

Mingailė Kavaliauskienė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis,  2008 m. KU, vaikystės pedagogikos studijų programa, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija.

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

21.

Violeta Sadzevičiūtė

priešmokyklinio ugdymo mokytoja,

priešmokyklinis ugdymas

universitetinis,

1983 m. ŠPI KIAF, ikimokyklinė pedagogika ir psichologija

 

2007-12-29

 mokytoja metodininkė

22.

Aušra Bebrauskaitė

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

ikimokyklinis ugdymas

universitetinis, 

2017 m. ŠU, pradinio ugdymo pedagogika ir ikimokyklinis ugdymas

 

ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 

 

 

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ NEPEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigybės pavadinimas

Užimamo etato dydis

1.

Irina Gabalienė

direktoriaus pavaduotoja

1,0

2.

Birutė Kekienė

specialistė

1,0

3.

Laima Steckienė

raštinės administratorė

1,0

4.

Jūratė Jockutė

auklėtojo padėjėja

1,0

5.

Jovita Daugirdienė

auklėtojo padėjėja

1,0

6.

Kristina Rinkūnienė

auklėtojo padėjėja

1,0

7.

Valia Traškevičienė

auklėtojo padėjėja

1,0

8.

Zenta Vanags

auklėtojo padėjėja

1,0

9.

Simona Baužienė

auklėtojo padėjėja

1,0

10.

Vilma Radzienė

auklėtojo padėjėja

1,0

11.

Jelena Bucenko

auklėtojo padėjėja/valytoja

1,0

0,5

12.

Regina Gavėnienė

auklėtojo padėjėja

1,0

13.

Nomeda Rūtelionienė

auklėtojo padėjėja/valytoja

0,65

0,35

14.

Irena Skirtač

auklėtojo padėjėja

1,0

15.

Regina Mickienė

auklėtojo padėjėja/patalynės prižiūrėtoja

0,65

0,5

16.

Violeta Kazarauskienė

sandėlininkė

        1,0         

17.

Antanina Butkienė

virėja

1,0

18.

Danguolė Budžienė

virėja

1,0

19.

Audrina Pozdniakova

virėja

1,0

20.

Martynas Astrauskas

pagalbinis darbininkas

0,25

21.

Vytautas Frolovas

kiemsargis

1,0

22.

Kazimieras Jurevičius

pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

1,0

23.

Arūnas Mačiukaitis

pastatų ir sistemų priežiūros, einamojo remonto darbininkas

0,5