Get Adobe Flash player

Kūno kultūra

FIZINIS AKTYVUMAS – TAI VEIKSNYS, KURIS FORMUOJA VAIKO ORGANIZMĄ IR JO FUNKCIJAS. JIS UGDO IR STIPRINA VISAS ORGANIZMO SISTEMAS, VEIKIA JŲ FUNKCIJAS IR GYVYBINGUMĄ. TAI YPAČ SVARBU IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS, KURIE INTENSYVIAI AUGA IR TOBULĖJA.

Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Inkarėlis“ nuo 2018 metų  sausio mėn. vykdoma neformaliojo (papildomo) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų švietimo fizinio ugdymo programa. Tikslas – tausoti ir stiprinti fizinę ir psichinę vaikų sveikatą, tenkinti svarbiausius poreikius: judėjimo, fizinio  ir  psichinio saugumo, bendravimo, pažinimo, saviraiškos. Neformaliojo (papildomo) fizinio ugdymo mokytoja dirba ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Renata Viržintienė, turinti universitetinį išsilavinimą, 27 metų pedagoginę darbo patirtį. Pedagogė nuolat kelia kvalifikaciją seminaruose apie vaikų sveikatos ugdymą, su vaikais dalyvauja respublikiniuose, miesto organizuojamuose projektuose, parodose, konkursuose (,,Futboliukas“, laimėtas prizas ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“, „Daryk kaip gali, naudok ką turi“, ,,Mano olimpinės svajonės“ laimėtas paguodos prizas ir t. t.), įtraukia įstaigos bendruomenę į organizuojamus renginius, akcijas, žygius (,,Sportuojantis koridorius“, ,,Mažieji turistai“, gauta padėka ,,Solidarumo bėgimas“, gautos 3 padėkos ir kt.). Fizinio ugdymo programa sulaukė didelio įstaigos tėvelių ir vaikų susidomėjimo.

2021 m. m.

Sporto festivalis įstaigoje ,,Olimpinę ugnelę – į kiekvieno  širdelę“

Visa įstaigos bendruomenė aktyviai įsijungė į sporto festivalį. Tikslas – didinti vaikų motyvaciją užsiimant aktyvia fizine veikla, skatinti juos sistemingai mankštintis, sąmoningai rūpintis savo sveikata ir fizinių galių didėjimu, ieškoti įvairių fizinio aktyvumo formų.

Laikantis saugaus atstumo, vaikai sportavo savo grupių aikštelėse. Vaikai sportavo “Paspirtukų”, ,,Gudručių“ , ,,Kamuolių“, ,,Spalvotų ritinėlių“, ,,Bėgikų“,  ,,Judrių žaidimų“, ,,Varlių“, ,,Piratų“, ,,Taikliosios rankos“ salose. Vaikai aktyviai su mokytojomis dalyvavo sportinėse estafetėse, žaidė įvairus sportinius žaidimus: futbolą, krepšinį, suko lankus, rinko kamuoliukus ir kt.

 

Respublikinė rytinė mankšta (flashmobo) „Laikas keltis”

Tikslas – propaguoti sveikatos stiprinimo idėją ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo bendruomenėse.

Uždaviniai:

  1. Vienu metu, t. y. 2021-04-07 d. 8.00 val. drauge paminėti pasaulinės sveikatos dieną.
  2. Diegti sveikos gyvensenos principų laikymąsi kasdienėje veikloje;
  3. Siekti, kad vaikai per judesį suvoktų sveikos gyvensenos svarbą, patirtų judėjimo ir saviraiškos džiaugsmą;
  4. Sudaryti sąlygas Respublikinės ikimokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai“ pedagogams burtis ir vienytis bendrai mankštai.

Masinis bėgimas ,,Aš bėgu – 2021“, skirtas pasaulinei Sveikatos dienai paminėti.

Balandžio 7 d. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, mokytojai, bendruomenės narai šiuo bėgimu paminėjo pasaulinę Sveikatos dieną.
Bėgimo akciją ,,Aš bėgu – 2021″ organizuoja respublikinė ikimokyklinių darbuotojų asociacija ,,Sveikatos želmenėliai”.

Nuo 2021 metų sausio mėnesio su vaikais dalyvaujame respublikiniame projekte ,,Lietuvos mažųjų žaidynės“. Respublikinio projekto tikslas – įtraukti kuo daugiau vaikų į judrią veiklą, skatinti aktyviai leisti laiką darželyje ir namuose.

Dalyvauta Lietuvos olimpinio komiteto organizuojamame piešinių konkurse ,,Aš olimpietis“. Tikslas – skatinti vaikus domėtis olimpinėmis sporto šakomis. Visus piešinius galima pamatyti Lietuvos olimpinės akademijos  puslapyje www.loa.lt nuotraukų galerijoje.

Dalyvaujame respublikiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ir pedagogų judrią veiklą skatinančiame projekte ,,Daryk kaip gali, naudok ką turi“. Projekto tikslas – lavinti vaikų judesius ir fizines ypatybes, ugdyti saugios ir sveikos gyvensenos bei kūrybiškumo kompetencijas. Dalyvaujame mieste sveikos gyvensenos projekte „Skaičiuoju ir sportuoju“. Projekto tikslas – integruoti vaikų matematikos žinias į fizinio ugdymo procesą, skatinti ugdytojų bendradarbiavimą.

2020 m. m.

Dalyvauta respublikinėje ikimokyklinių  įstaigų darbuotojų asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ S v e i k a t i n i m o akcijoje „Mažieji turistai – 2020“.

Dalyvauta Klaipėdos miesto organizuotoje akcijoje ,,Judumo savaitė 2020“: suorganizuotas žygis ,,Pėsti ir greiti“ į ,,Trinyčių parką, kurio metu Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlio“ darželio ir priešmokyklinio ugdymo ugdytiniai, mokytojai ir jų tėveliai paminėjo Tarptautinę dieną be automobilio.

Organizuota netradicinė savaitė įstaigoje – S V E I K A T I N I M O akcija ,,Sportuojantis koridorius 20“. Tikslas – drauge įveikti numatytas netradicinėje erdvėje sportinės veiklos užduotis, gerinti komandinio darbo, komunikacijos, savitarpio pagalbos ir atsakomybės įgūdžius.

Paskelbus karantiną Lietuvoje, su vaikais dirbta nuotoliniu būdu. Neformaliojo (papildomo) ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų švietimo fizinio ugdymo programos dalyviams buvo ruošiamos nuotolinės užduotys: mankštos pratimai, atmintinės ,,Kaip saugiai mankštintis“, ,,Žaidimai namie ir lauke su šeima“. Tėvai aktyviai dalyvavo atliekant rekomenduojamas užduotis: filmavo vaikų veiklas, siuntė nuotraukas, video filmukus. Visas nuotolinis turinys sukeltas į sukurtą skaitmeninę erdvę: https://drive.google.com/drive/my-drive.

Kad vaikai neprarastų noro domėtis fizine veikla, įvairiomis sporto šakomis, dalyvauta respublikiniame piešinių konkurse „Mano olimpinės svajonės“ (gautos trys padėkos).

Dalyvauta Lietuvos sporto akademijos organizuotame ,,Futboliuko“ projekte. Tikslas – populiarinti futbolo žaidimą tarp iki mokyklinių ugdymo įstaigų ugdytinių ir jų šeimos narių Tėveliai, nuotoliniu būdu, susipažinę su projekto vykdymo sąlygomis, dalyvavo ir žaidė su savo šeimos nariais futbolą, jį nufilmavo ir siuntė projekto organizatoriams (gauti du prizai). Dalyvauta ,,Solidarumo bėgime 2020“, siekiant paremti Lietuvos ir Ukrainos vaikų dienos centrus. Tėvelių pagalba surinkta 210 eurų 44 centai.

2018-2019 m .m.

Ikimokyklinio amžiaus vaikams fizinis aktyvumas yra prigimtinis. Vaikams būdingas didelis judėjimo poreikis. Aktyvi sportinė veikla padeda palaikyti gerą emocinę savijautą, skatina smagiai praleisti laiką kartu, drauge įveikti numatytas netradicinėje erdvėje sportinės veiklos užduotis gerinant komandinio darbo, komunikacijos, savitarpio pagalbos ir atsakomybės įgūdžius. Dalyvauta respublikinėje ikimokyklinių įstaigų darbuotojų asociacijos ,,Sveikatos želmenėliai”   organizuotoje mankštoje ,,Flashmob“, bendradarbiauta su įstaigos visuomenės centro specialiste ir organizuotos plokščiapėdystės profilaktikai veikos.