LAISVOS DARBO VIETOS

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

LAISVOS VIETOS GRUPĖSE

Ikimokyklinėje grupėje:

1. 4-5 metų – 1 laisva vieta;

2. 6-7 metų – 2 laisvos vietos.