LAISVOS DARBO VIETOS

Laisvas ikimokyklinio ugdymo mokytojo 1,0 etatas.

LAISVOS VIETOS GRUPĖSE

Ikimokyklinėje grupėje:

1. 3-4 metų – 1 laisvų vietų;

2. 4-5 metų – 2 laisvos vietos;

3. 5-6 metų – 9 laisvos vietos;

4. 6-7 metų – 8 laisvos vietos.