LAISVOS DARBO VIETOS

Šiuo metu laisvų darbo vietų nėra.

LAISVOS VIETOS GRUPĖSE

3-4 metų – 3 laisvos vietos;

4-5 metų – 2 laisvos vietos;

6-7 metų – 1 laisva vieta.