LAISVOS DARBO VIETOS

0,5 etato priešmokyklinio ugdymo pedagogo.

 

LAISVOS VIETOS GRUPĖSE

Ikimokyklinėje grupėje:

1. 3-4 metų – 4 laisvos vietos;

2. 4-5 metų – 4 laisvos vietos;

3. 5-6 metų – 7 laisvos vietos.

Priešmokyklinėje grupėje – 1 laisva vieta.