Visą informaciją apie planuojamus, organizuojamus, vykdomus ir įvykdytus pirkimus, supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles bei paviešintas pirkimo sutartis ir laimėjusius pasiūlymus galite rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) arba  Centriniame viešųjų pirkimų portale  (CVPP).

 

2017 METAI

METINĖ ATASKAITA UŽ 2017 METUS                                                                                                                                                                                            Atn-3 ataskaita už 2017 metus

 

SKELBIMAI APIE PRADEDAMUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS

parsisiųsti .DOCX formatu

PIRKIMŲ SUTARČIŲ APSKAITOS REGISTRACIJOS ŽURNALAS 2016 M.

parsisiųsti .PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL 2017 M. PREKIŲ IR PASLAUGŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

parsisiųsti .PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ 2017 METAIS  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS

parsisiųsti .PDF formatu

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ 2016 METŲ  VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA

parsisiųsti .PDF formatu

ĮSAKYMAS DĖL KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ NETEKUSIŲ GALIOS PRIPAŽINIMO

parsisiųsti .PDF formatu