KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ DIREKTORĖS RIMOS SAVVA 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ 2016-2018 METŲ STRATEGINIS PLANAS
 
KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ 2016 M. VEIKLOS PLANAS

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

parsisiųsti .PDF formatu