Išrašas

KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „INKARĖLIS“ VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

XVIII. DARBUOTOJŲ SKATINIMAS BEI DRAUSMINIMAS

42.     Už gerą darbo pareigų vykdymą, našų darbą, pasiektus gerus ugdytinių rezultatus, ilgalaikį ir nepriekaištingą darbą, taip pat kitus darbo rezultatus bei laimėjimus darbe taikomos moralinės ir materialinės darbuotojų skatinimo priemonės:

42.1.  žodinė padėka;

42.2.     padėka įforminta direktoriaus įsakymu;

42.3.     paskatinimas vienkartine pinigine išmoka;

42.4.     Švietimo skyriaus padėkos raštas;

42.5.     Klaipėdos miesto mero Padėkos raštas;

42.6.     Švietimo ir mokslo ministerijos Padėkos raštas.

 

TARPTAUTINĖS MOKYTOJŲ DIENOS PROGA 

2016 m. spalio 5 d.

Eil. Nr.

Pareigos, vardas, pavardė

Už ką apdovanota

Kokiu padėkos raštu

1.

Auklėtoja

 Birutė Kunšteinienė

Už aktyvų dalyvavimą su ugdytiniais tarptautiniuose, respublikiniuose projektuose, miesto organizuojamuose renginiuose, seminaruose, aktyvų dalyvavimą organizuojant ugdymo procesą, gerosios patirties sklaidą respublikoje, mieste.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus vedėjo padėka

2.

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė

Danutė Stonkuvienė

 Už gerosios patirties sklaidą mieste bei dalyvavimą Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame koncerte „Ein saulelė apie dangų“.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

3.

Auklėtoja

Dileta Jonušienė

Už renginio organizavimą mieste „Paspirtukų paradas“.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

4.

Auklėtoja

Dovilė Batavičienė

Už renginio organizavimą mieste „Paspirtukų paradas“.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

5.

Auklėtoja

Ona Grauslienė

Už aktyvų dalyvavimą kūrybinėje-iniciatyvinėje grupėje „Mokame dirbti, mokame ilsėtis“.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

6.

Auklėtoja

Regina Mielaikienė

Už aktyvų bendradarbiavimą su socialiniais partneriais.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

7.

Auklėtoja

Renata Viržintienė

Už auklėtojų metodinės veiklos organizavimą bei vadovavimą metodinei tarybai.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

8.

Logopedė

Danutė Marė Urvakienė

Už sąžiningą darbą, už profesionalumą ir atsakomybę, už asmeninį indėlį ugdant lopšelio-darželio „Inkarėlis“ ugdytinius, už nuoširdų ir pagarbų bendravimą su bendruomenės nariais.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka

9.

Meninio ugdymo mokytoja

Lina Žilienė

Už gerosios patirties sklaidą mieste bei dalyvavimą Klaipėdos miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų šventiniame koncerte „Ein saulelė apie dangų“.

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktoriaus padėka